Почетна

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На основу члана 44. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, Секретаријат Филозофског факултета Пале 

 

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

Миљане Ћеранић

Дјечије изражавање и природна законитост тог процеса у савременој настави ликовне културе, дана 6. 10. 2014. године у 11,00 часова у просторијама Филозофског факултета Пале, Алексе Шантића 1, Пале.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На основу члана 44. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, Секретаријат Филозофског факултета Пале

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ОДБРАНУ МАСТЕР РАДОВА

Мартине Крушкоња

Коришћење матерњег језика у настави енглеског језика на раном узрасту, дана 26. 9. 2014. године у 12,00 часова у просторијама Филозофског факултета Пале, Алексе Шантића 1, Пале.

Иване Пајић

Педагошка мисао Вићентија Ракића, дана 6. 10. 2014. године у 12,00 часова у просторијама Филозофског факултета Пале, Алексе Шантића 1, Пале.

Упражњена мјеста након другог уписног рока за академску 2014/15. годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Упражњено Упражњено укупно
Б С В
1. Историја 0 13 0 13
2. Филозофија 0 19 0 19
3. Социологија 0 10 0 10
4. Новинарство 0 4 20 24
5. Педагогија 0 3 0 3
6. Српски језик и књижевност 1 15 0 16
7. Општа књижевност и библиотекарство 13 10 0 23
8. Енглески језик и књижевност 0 2 0 2
9. Математика и физика 11 20 0 31
10. Математика и рачунарство 11 20 0 31
11. Општа књижевност и театрологија 5 10 0 15
12. Руски и српски језик и књижевности 0 12 0 12
14. Разредна настава 0 10 0 10
15. Географија 0 6 0 6
16. Кинески и енглески језик и књижевности 0 6 0 6
Укупно 41 160 20 221

Право пријаве на конкурс, у оквиру упражњених мјеста, имају кандидати са завршеним четворогодишњим средњим образовањем

 • Пријава кандидата је од 15. 9 до 19. 9. 2014. године
 • полагање квалификационог испита је 22. 9. 2014. у 9 часова
 • објављивање резултата конкурса је  23. 9. 2014. године до 12 часова
 • упис примљених кандидата је од 24. 9. до 26. 9. 2014. године од 9 до 14 часова

Приликом пријаве потребно је доставити:

 • оригинална свједочанства од првог до четвртог разреда средње школе
 • оригинална диплома
 • извод из матичне књиге рођених
 • увјерење о држављанству
 • 60 КМ уплаћује се на издвојеном шалтеру поште на факултету
Комеморативна сједница поводом смрти др Јелене Малинић

Дана 25. септембра 2014. године, у 12,00 сати,
у амфитеатру Филозофског факултета Пале, одржаће се комеморативна сједница поводом смрти др Јелене Малинић, вишег асистента Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији мр Жане Гавриловић
 • Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора

  Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора за ужу научну област Социјална психологија на Студијском програму за психологију.

Архива
Корисник
Контакт
info@filozof.org
тел: 057/227-410, 223-479
факс: 057/227-410, 223-479