Мини курс noSQL база података

   У оквиру Erasmus + програма размјене студената и наставног особља Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву реализује размјену студената и наставног особља са  Факултетом за машинство и информатику (Faculty of mechanical engineering and informatics) Универзитета  у Мишколцу,  Мађарска. Размјена се одвија у оквиру области Информационе и комуникационе технологије, то јест  у размјени могу  учествовати студенти и наставници студијског програма Математика и рачунарство. Предвиђено је да два студента студијског програма Математика и рачунарство бораве  четири мјесеца на Универзитету у Мишколцу, тачније у зимском семестру 20017/18 академске године. Током истог семестра два професора Филозофског факултета боравиће у периоду од седам дана.

   У оквиру овог програма на Филозофском факултету професор Ласло Ковач  (László Kovács, Faculty of mechanical engineering and informatics ) одржаће серију предавања из рачунарства

Посјета представника Универзитета Хаен из Шпаније

   У сриједу, 19. априла, представници Универзитета Хаен (Universidad de Jaén) из Шпаније посјетили су Филозофски факултет. На састанку са представницима Факултета договорена је размјена студената у оквиру Erasmus +  програма за академску 2017/2018. годину. Универзитет у Источном Сарајеву може послати четрнаест студената на једногодишњу академску размјену. С обзиром на студијске програме које они имају, приоритет имају студенти страних филологија и рачунарства. Будући да је ово тек први корак у сарадњи са овим андалузијским универзитетом, очекујемо још интензивнију сарадњу на заједничким пројектима и на пољу мобилности студената и наставника.

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији мр Свјетлане Огњеновић
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Вере Петровић
Конкурс трећи циклус-трећи уписни рок

Упражњена мјеста:

Ред.

бр.

 

ФАКУЛТЕТ/СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Редовни студенти-домаћи  држављани

Страни држављани

Укупно

1.

Филозофски факултет Пале  

 

 

 

        Студијски програм Филологија

10

5

15

 

Конкурс је у прилогу.

 

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици, ужу образовну област Англистика - Енглески језик и лингвистика (предмети:Савремени енглески језик, Синткса 2, Контрастивна анализа енглеског и српског језика и Стилистика енглеског језика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици и ужу област образовања Дијахронија српског језика (предмети: Старословенски језик, Историја српског језика, Упоредна граматика словенских језика и Језик у времену) на Студијском програму за српски језик и књижевност.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Алгебра и геометрија и ужу образовну област Алгебра и геометрија (предмети: Аналитичка геометрија, Линеарна алгебра 1, Линеарна алгебра 2, Алгебра, Анализа 1 и Анализа 2) на Студијском програму за математику и рачинарство.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - енглески језик на нематичним катедрама на Медицинском факултету у Фочи.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Специфичне књижевности, ужу образовну област Стране књижевности - синологија на Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности.

Архива