КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија (први уписни рок) у академској 2016/2017. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1045/16 од 05.05.2016. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години и Одлуке о измјенама одлуке о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години,  расписује   се

 

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија

(први уписни рок) у академској 2016/2017. години на Универзитету у Источном Сарајеву

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Катедра за математику, рачунарство и физику организује припреме за полагање пријемног испита из математике, у другом уписном року, на смjеровима: Математика и рачунарство и Математика и физика. Припреме ће почети 22.8 у 10 часова и трајаће пет дана тј. до 26.8. Сваког дана биће одржано 4 часа наставе, дакле, укупно 20 часова.  На припремама ће се радити задаци из области које су предвиђене као потребно градиво  за полагање пријемног испита, који ће бити одржан 29.8.. Припреме ће држати др Владимир Владичић и мр Марко Ћитић. Информације у вези са припремама можете добити преко и-мејл адреса: vladimirfoca1982@yahoo.com и citicm@yahoo.com

 

Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Митре Мирковић Хајдуков
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Јелене Рајаковић
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Елмира Чатрње
 • Извјештај Комисије о реизбору у звање

  Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за реизбор у звање доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и молекула укључујући сударе, интеракције са радијацијом; магнетне разонанце; Месбауеров ефекат), ужа образовна област Теоријска физика на Катедри за физику.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија, ужу област образовања Регионална географија на Катедри за географију.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Дидактика на Педагошком факултету у Бијељини.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици, ужу образовну област Германистика - Њемачки језик и лингвистика на Студијском програму за њемачки језик и књижевност.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Рачунарске науке, ужу образовну област Софтверско инжењерство на Студијском програму за математику и рачунарство.

Архива
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Наиде Бикић
 • Јавна одбрана магистарских радова Александре Шевић, Љубице Драгишић, Драгане Бјелица Тодоровић и Марије Анђелковић
 • Јавна одбрана мастер рада Ање Мандић
 • Јавна одбрана мастер рада Биљане Лелек
 • Јавна одбрана мастер рада Александра Стојановића
 • Архива