Упис у други циклус студија

Слободна мјеста

 

Студијски програм

Буџет

Суфинансирање

Страни

Ванредни

1.

Историја

0

10

3

5

2.

Филозофија

0

5

3

10

3.

Социологија

0

7

3

0

4.

Новинарство

0

10

3

10

5.

Педагогија

0

15

3

0

6.

Српски језик и књижевност

0

10

3

10

7.

Руски и српски језик и књижевност

0

10

3

10

8.

Општа књижевност и библиотекарство

0

10

3

10

9.

Математика и физика

0

5

3

0

10.

Математика и рачунарство

0

10

3

10

11.

Разредна настава

0

10

3

10

12.

Енглески језик и књижевност

0

10

3

5

13.

Психологија

0

10

3

10

14.

Географија

0

10

3

0

Укупно

0

132

42

90

Филозофски факултет

264

 

Значајни датуми:

1) Пријављивање кандидата почиње 26.09.2016., а завршава се 30.09.2016. године

2) Полагање пријемног испита је 03.10.2016. године са почетком у 09:00 часова

3) Објављивање резултата конкурса је до 05.10.2016. године до 14:00 часова

4) Упис примљених кандидата почиње 10.10.2016., а завршава се 14.10.2016. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА

Електронска пријава испита за други термин септембарског испитног рока вршиће се од 8. (00.00 часова) до 12. (24.00 часа) септембра 2016. године.

IN MEMORIAM: Мирољуб Јоковић (1957-2016)

JokovicСа дубоким жаљењем обавјештавамо све наставнике, сараднике и студенте да је у суботу, 27. августа, након краће и тешке болести, у Београду преминуо проф. др Мирољуб Јоковић, наш драги колега и уважени професор Филозофског факултета Пале.                               

Професор Јоковић рођен је 16. 1. 1957. године у Крушевици, код Рашке, у Републици Србији. Основну школу и гимназију завршио је у Павлици, Баљевцу и Рашки. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Одсјеку југословенске и општа књижевност, дипломирао је 1980. године, а магистрирао  1984. године. Од 1982. до 1983. год. радио је као секретар Књижевне омладине Србије, Београд. Боравио је у Centre Européen Universitaire de Nancy, Université de Nancy II и похађао студије посвећене односима европских и америчких цивилизација (1984-1985). Докторску дисертацију Историјска дистанца у српском роману о Првом светском рату - европски контекст, одбранио је 1987. године на Филолошком факултету у Београду. Од 1988. до 1990. год. радио је као професор на Вишој педагошкој школи у Београду. Другу докторску дисертацију, La distance historique et esthètique dans le roman serbe consacré à la Première Guerre Mondiale - Context Européen, одбранио је 1990. na Université de Nancy II, у Француској. На Филозофском факултету у Нишу, гдје је биран у звање доцента, радио је од 1990. до 1997. год. Од 1992. до 1995. год. био је лектор српског језика и професор југословенских цивилизација на Université de Nancy II, у Француској. Као гостујући професор, предавао је Теорију књижевности на Филозофском факултету Универзитета Црне Горе, у Никшићу (1995-2003) и на Филозофском факултету Универзитета у Српском Сарајеву (1996 -2000). У звање ванредног професора изабран је 1998. године (за предмете Теорија књижевности и Српска књижевност 20. вијека). За редовног професора (на предметима Теорија књижевности, Теорија романа, Увод у књижевност, Публицистичка стилистика, Општа стилистика и Постмодерна књижевност) изабран је 2006. године на Универзитету у Источном Сарајеву, а стални радни однос засновао 2007. године на Филозофском факултету Пале. Од 1999. до 2008. године предавао је Теорију књижевности на Филолошком факултету у Београду, а од 2008. до 2010. и на Универзитету Браћа Карић.

Био је члан организација Association des Anciens Etudiants du Centre Européen Universitaire de Nancy, Société Européen de Culture, Удружења књижевника Србије, Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes, American Association of Slavic Studies, Association Francaise de la Littérature Comparée.  Био је уредник часописа Знак (1983-1984), Књижевност (1989-1990), Рашка (1996), и Књижевне новине (2000-2010). Био је корисник стипендија Arizona State University, и Фулбрајтове стипендије на Ohio State University, USA. Говорио је енглески, француски, руски, шпански и словачки језик.

Организовао је више  међународних скупова, објавио преко 150 научних радова и више значајних књига, као што су: Фридрих Саломо Краус 1859-1938 (1992), Имагинација историје (1994), Дозивања (1996), Језик у долини оностраног (1998), Онтолошки пејзаж постмодерног романа (2001), Стрма раван (2006).

Смрћу професора Јоковића Филозофски факултет Пале и Универзитет у Источном Сарајеву изгубили су изизетно вриједног и значајног наставника и научника, великог човјека и срчаног пријатеља.

Сахрана драгог нам  колеге Јоковића обавиће се  у уторак, 30. августа, на Орловачком гробљу у Београду, у 13 сати и 30 минута.

КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија (први уписни рок) у академској 2016/2017. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1045/16 од 05.05.2016. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години и Одлуке о измјенама одлуке о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години,  расписује   се

 

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија

(први уписни рок) у академској 2016/2017. години на Универзитету у Источном Сарајеву

 

 • Извјештај Комисије о реизбору у звање

  Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за реизбор у звање доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и молекула укључујући сударе, интеракције са радијацијом; магнетне разонанце; Месбауеров ефекат), ужа образовна област Теоријска физика на Катедри за физику.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Регионална географија, ужу област образовања Регионална географија на Катедри за географију.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Дидактика на Педагошком факултету у Бијељини.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици, ужу образовну област Германистика - Њемачки језик и лингвистика на Студијском програму за њемачки језик и књижевност.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Рачунарске науке, ужу образовну област Софтверско инжењерство на Студијском програму за математику и рачунарство.

Архива
 • Јавна одбрана мастер рада Марије Џинкић
 • Јавна одбрана мастер рада Игора Вујовића
 • Јавна одбрана мастер рада Ђорђа Петронића
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Наиде Бикић
 • Јавна одбрана магистарских радова Александре Шевић, Љубице Драгишић, Драгане Бјелица Тодоровић и Марије Анђелковић
 • Архива