Обавјештење - почетак наставе

Настава на Филозофском факултету Пале, на свим студијским програмима и свим годинама студија у академској 2015/16. години, почиње у понедјељак, 5. октобра 2015. године. Распореди седмичних предавања биће благовремено оглашени на појединачним страницама студијских програма.

Промоција часописа

Промоција часописа

БОКАТИН ДИЈАК

 

Учествују:

проф. др Бранко Брђанин
Немања Миловановић
Слободан Јовић

 

Петак, 2. октобар 2015. године у 18 часова

Амфитеатар Филозофског факултета

Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Марка Ћитића
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Татјане Мирковић
 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента на ужој научној области друштвена географија (ужа образовна област методика наставе географије и природе и друштва)

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Медији и социо-куртуролошке комуникације, ужа образовна област Комуниколошке студије на Студијском програму за новинарство.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Физика кондензоване материје, ужа образовна област Општа физика на Студијском програму за математику и физику.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Социјална психологија, ужа образовна област Социјална психологија на Студијском програму за психологију.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника у сва завња за ужу научну област Информационе науке и биоинформатика (ужа образовна област Информациони системи) на Студијском програму за математику и рачунарство.

Архива
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Бранка Војиновића
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Маје Жарковић
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Далиборке Шкипина
 • Јавна одбрана магистарског рада Аниде Фазлагић
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Драгане Милуновић
 • Архива