Посјета професора Таро Коматсу са Универзитета Софија у Јапану

  Јуче је Филозофски факултет посјетио професор Таро Коматсу са Универзитета Софија у Јапану. На састанку су представници Факултета и Универзитета у Источном Сарајеву разговарали о првим конкретним корацима у вези са представљањем јапанског језика и културе на овим просторима. Договорено је да се на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву уприличи Дан јапанске културе. Тај догађај би представљао први корак ка будућој интезивнојој сарадњи Филозофског факултета и Универзитета Софија.

Студенти дефицитарних занимања

Студенти студијских програма математика и физика и математика и рачунарство потребно је да доставе наведену документацију у прилогу до сриједе 15.03.2017. године у студентску службу. Више детаља у прилогу.

Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Радоње Јукићa
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Асје Реџић
Почела размјена наставника са Универзитетом у Вороњежу

   У уторак 28. фебруара на Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву стигла је проф. др Татјана Данкова, руководилац Одсјека за историју, филозофију и руски језик и књижевност Универзитета у Вороњежу. Проф. Данкова је први лектор руског језика на Филозофском факултету и учествоваће у наставном процесу током мјесеца марта. Долазак проф. Данкове резултат је успјешних разговора који су вођени са представницима Универзитета у Вороњежу, приликом њихове посјете Филозофском факултету, октобра прошле године. То представља први корак ка успостављању свеобухватне сарадње, посебно по питању мобилности наставника и студената.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици и ужу област образовања Дијахронија српског језика (предмети: Старословенски језик, Историја српског језика, Упоредна граматика словенских језика и Језик у времену) на Студијском програму за српски језик и књижевност.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Алгебра и геометрија и ужу образовну област Алгебра и геометрија (предмети: Аналитичка геометрија, Линеарна алгебра 1, Линеарна алгебра 2, Алгебра, Анализа 1 и Анализа 2) на Студијском програму за математику и рачинарство.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - енглески језик на нематичним катедрама на Медицинском факултету у Фочи.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Специфичне књижевности, ужу образовну област Стране књижевности - синологија на Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - Енглески језик на нематичним катедрама (предмети: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4) на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Архива
 • Јавна одбрана мастер рада Горице Џинић
 • Јавна одбрана мастер рада Стефаније Војиновић
 • Јавна одбрана магистарског рада Бранкице Ивановић
 • Јавна одбрана мастер рада Милице Чамур
 • Јавна одбрана мастер рада Светлане Панић
 • Архива