Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 11.04.2017 у 10:19

Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици, ужу образовну област Англистика - Енглески језик и лингвистика (предмети:Савремени енглески језик, Синткса 2, Контрастивна анализа енглеског и српског језика и Стилистика енглеског језика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 17.03.2017 у 14:07

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици и ужу област образовања Дијахронија српског језика (предмети: Старословенски језик, Историја српског језика, Упоредна граматика словенских језика и Језик у времену) на Студијском програму за српски језик и књижевност.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 16.03.2017 у 09:17

Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Алгебра и геометрија и ужу образовну област Алгебра и геометрија (предмети: Аналитичка геометрија, Линеарна алгебра 1, Линеарна алгебра 2, Алгебра, Анализа 1 и Анализа 2) на Студијском програму за математику и рачинарство.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 27.02.2017 у 14:57

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - енглески језик на нематичним катедрама на Медицинском факултету у Фочи.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 24.02.2017 у 14:15

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Специфичне књижевности, ужу образовну област Стране књижевности - синологија на Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 23.01.2017 у 12:21

Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - Енглески језик на нематичним катедрама (предмети: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4) на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 20.01.2017 у 14:21

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Општа психолога, ужу област образовања Општа психологија (предмети: Основи науке о понашању, Психологија развојног доба и старења, Здравствена њега у ванредним приликама и Неуропсихологија) на Медицинском факултету у Фочи.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 19.01.2017 у 14:41

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Археологија, ужу област образовања Археологија (предмети: Археологија I, Археологија II, Музеологија I, Музеологија II и Праисторија Балкана на Студијском програму за историју.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 19.01.2017 у 09:29

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Математичка анализа и примјене, ужу образовну област Математичка анализа и примјене (предмети: Математика 1, Математика 2 и Математика 3) на Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 30.12.2016 у 14:15

Извјештај Комисије о реизбору у звање доцента за ужу научну обалст Специфичне књижевности, ужа образовна област Стране књижевности (Англистика) (предмети: Преглед енглеске књижевности до 1500., Књижевност периода ренесансе и рестаурације, Специјални курс - Шекспир и Модерни шкотски роман) на Студијском програму за енглески језик и књижевност.