Извјештај Комисије
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 19.05.2017 у 14:48

Извјештај Комисије о пријављеним каднидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија, ужу образовну област Физичка географија (предмети: Климатологија, Основе педологије са биогеографијом, Глобалне климатске промјене и Математичка географија) на Катедри за географију.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 28.04.2017 у 10:55

Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици и ужу област образовања Синологија - Кинески језик и лингвистика (предмети: Граматика кинеског језика 1, Увод у синологију, Граматика кинеског језика 2, Преглед кинеске историје, Основи кинеске филозофије, Превођење кинеских текстова, Класични кинески језик и Модерна кинеска историја) на Катедри за синологију.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 27.04.2017 у 08:37

Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици, ужу област образовања Англистика - Енглески језик и лингвистика (предмети: Савремени енглески језик, Примијењена лингвистика, Методика наставе енглеског језика, Настава енглеског језика на раном узрасту) на Студијском програму за енглески језик и књижевност.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 27.04.2017 у 08:32

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици, ужу област образовања Англистика - Енглески језик и лингвистика (предмети: Савремени енглески језик, Семантика, Прагматика и Контрастивна реторика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 11.04.2017 у 10:19

Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици, ужу образовну област Англистика - Енглески језик и лингвистика (предмети:Савремени енглески језик, Синткса 2, Контрастивна анализа енглеског и српског језика и Стилистика енглеског језика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 17.03.2017 у 14:07

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични језици и ужу област образовања Дијахронија српског језика (предмети: Старословенски језик, Историја српског језика, Упоредна граматика словенских језика и Језик у времену) на Студијском програму за српски језик и књижевност.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 16.03.2017 у 09:17

Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Алгебра и геометрија и ужу образовну област Алгебра и геометрија (предмети: Аналитичка геометрија, Линеарна алгебра 1, Линеарна алгебра 2, Алгебра, Анализа 1 и Анализа 2) на Студијском програму за математику и рачинарство.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 27.02.2017 у 14:57

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - енглески језик на нематичним катедрама на Медицинском факултету у Фочи.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 24.02.2017 у 14:15

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Специфичне књижевности, ужу образовну област Стране књижевности - синологија на Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности.

Извјештај Комисије о избору у звање
Аутор: Љубица Драгишић, Посљедња измјена: 23.01.2017 у 12:21

Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика - Енглески језик на нематичним катедрама (предмети: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4) на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.