Филозофски факултет У Источном Сарајеву баштини наслијеђе Филозофског факултета из Сарајева, основаног 1950. године. Рад Факултета обновљен је у Источном Сарајеву 1993. године. У међувремену Филозофски факултет је израстао у највећу високошколску установу на Универзитету, на којој тренутно студира више од 2000 студената. Филозофски факултет је универзитет у малом, у склопу којег се настава одвија на дванаест студијских група. Наставу изводе афирмисани универзитетски наставници стално запослени на факултету, уз помоћ еминентних гостујућих професора.

Од школске 2005-2006. године настава се организује у новој згради, која испуњава највише европске стандарде, чиме се стварају услови за одвијање наставе на даљину, као и организовање других облика интерактивног учења.

ПРЕГЛЕД КОНСТИТУИСАЊА ОДСЈЕКА:

Академске 1994/95. године:
Српски језик и књижевност
Педагогија и психологија

Академске 1996/97. године:
Енглески језик и књижевност Академске

Академске 1997/98. године:
Педагогија и андрагогија (умјесто Педагогије и психологије)
Историја
Општа књижевност и библиотекарство

Академске 1999/00. године:
Географија
Филозофија и социологија

Академске 2000/01. године:
Педагогија (умјесто Педагогије и андрагогије)
Математика

Академске 2002/03. године:
Психологија

Академске 2006/07. године:
Смјер журналистика на Одсјеку за филозофију и социологију
Смјер разредна настава на Одсјеку за педагогију