Студијски програм Примјер теста
Филозофија Тест
Социологија Тест
Новинарство Тест
Историја Тест
Политикологија и међународни односи Тест 1, тест 2
Педагогија Тест, одговори теста 1
Разредна настава Тест 1, одговори теста 1
Српски језик и књижевност Тест
Руски и српски језик и књижевности Тест
Енглески језик и књижевност Тест 1, одговори теста 1, тест 2, одговори теста 2
Кинески и енглески језик и књижевности Тест 1, одговори теста 1, тест 2, одговори теста 2, објашњење
Географија Тест
Математика и рачунарство Тест 1, тест 2