Библиотека Филозофског факултета на Палама основана је 1994. године. Од оснивања, па до пресељења у нову зграду факултета 2005. године, радила је у скромним условима на 65 m². Преласком у нову зграду библиотека је добила двије просторије за свој рад:

  • простор за смјештај књига у слободном приступу и
  • читаоницу

БиблиотекаПростор од 389 m² проширен је електронском читаоницом тако да се рад библиотеке одвија на преко 500 m² са тенденцијом даљег ширења.

Библиотека је својим корисницима на располагању осам сати дневно, шест дана у седмици. Читаоница ради дванаест сати дневно, пет дана у седмици. Суботом и библиотека и читаоница раде од 8 до 15 часова. Електронаска читаоница ради осам часова дневно (10-18), пет дана у седмици (од понедјељка до петка).

Корисници библиотеке могу позајмити двије књиге на рок од 15 дана. У ову позајмицу није укључена периодика, референсна збирка и књижни фонд легата. Према стандардима за рад високошколских библиотека овај дио фонда може се користити искључиво у читаоници.

ЧитаоницаБиблиотека Филозофског факултета у потпуности слиједи концепте савременог високошколског библиотекарства, тако да свој рад усаглашава са потребама наставног и научно-истраживачког рада Факултета. Набавка грађе врши се на годишњем нивоу, према плановима и захтјевима научних области које се изучавају на Факултету. Набавка се финансира из средстава матичне институције.

Библиуотека Филозофског факултета посједује преко 40 000 јединица књижног фонда, два легата – легат проф. др Ксеније Милошевић (1213 монографија, 189 часописа и 480 сепарата) и легат проф. др Милице Иванишевић (2064), те око 6500 серијских публикација.

Поред основне дјелатности, сакупљања, обраде и издавања на кориштење библиотечке грађе, библиотека са успјехом обавља и информациону дјелатност за своје кориснике, као и обуку корисника за кориштење on line садржаја.

Електронска читаоницаЧитаоница нуди својим корисницима 40 читаоничких мјеста. Поред референсне збирке (рјечници, енциклопедије...) и периодике, корисницима, по систему реверсног задуживања, стоји на располагању и читав библиотечки фонд.

Електронска читаоница посједује 15 читаоничких мјеста и 7 on line рачунара. Два демонстратора свакодневно врше обуку корисника у ишчитавању електронски доступних садржаја, израду семинарских радова, те преслушавању CD-ова потребних за савладавање изговора на страним језицима.

У библиотеци Филозофског факултета на Палама стално су запослена три дипломирана библиотекара и два демонстратора. Фонд библиотеке, те адекватно и стручно особље, свакако су добар предуслов за несметано одвијање наставе на постојећим студијским програмима.

Шеф библиотеке
Емина Хот-Шљука

Библиотекари
Јасна Лазаревић-Гавриловић
Ранка Делић

Кабинет: М01
Телефон/факс: 057/223-479, 227-410
e-mail: biblioteka@filozof.org