Студентска служба Филозофског факултета у Источном Сарајеву смјештена је у приземљу зграде факултета. Располаже са двије радне просторије и простором за архиву.

Студентска службаСлужба ради пет радних дана у седмици, по потеби и суботом у складу са динамиком одвијања наставног процеса.

Рад са студентима путем два шалтера одвија се у времену од 10-13 сати сваког радног дана. Служба опслужује 2300 студената основног студија на тринаест студијских програма и 250 студената постдипломских-магистарских студија на шеснаест студијских програма.

Студентска служба је у протеклом периоду значајно унаприједила свој рад, све у циљу квалитетније и брже услуге студентима.
Поред, Законом и правилима студија прописане обавезне процедуре вођења документације, Служба је од 2004. године у потпуности усвојила електронску обраду података и ажурност на дневном нивоу. Подаци се након свакодневног ажурирања, умреженим системом похрањује у центаралну базу података на Универзитету. То је значајно побољшало квалитет у раду, тако да наши студенти могу на лицу мјеста, без чекања и комликоване административне процедуре добити све потребне информације, потврде, увјерења и слично.

Студентска службаУ наредном периоду, надамо се да ће бити створене претпоставке за пријаву испита путем Интернета чиме би рад био знатно унапријеђен и поједностављен у смислу избјегавања непотребног чекања на шалтерима.

 

Студентска служба

Радојка Мрда
Данијела Вуковић
Далиборка Рајић
Гордана Мастиловић

Кабинети: П02 и П03

Телефон/факс: 057/223-479, 227-410

e-mail: studentskasluzba@filozof.org

Обавјештење - почетак наставе
Аутор: Оља Мрда, Посљедња измјена: 30.09.2015 у 11:21

Настава на Филозофском факултету Пале, на свим студијским програмима и свим годинама студија у академској 2014/15. години, почиње у понедјељак, 6. октобра 2014. године. Распореди седмичних предавања биће благовремено оглашени на појединачним страницама студијских програма.