СкриптарницаКопирање, продаја студентске документације.
Кабинет: П06
Телефон/факс: 057/223-479, 227-410
e-mail: skriptarnica@filozof.org