ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ БИБЛИОТЕКАРСТВА

Испит Теорија и методологија научно истраживачког рада и техника научног рада код професора Војислава Максимовића, студенти  могу полагати 26. 09. 2011. у 12h.


Конкурс за упис на постдипломски-магистарски студиј у школској 2009/2010. години (објављен у "Гласу Српске" од 22. септембра 2009. године)

Филозофски факултет у Источном Сарајеву

Методолошки аспекти изучавања језика и књижевности
Лингвистика  7 студената
Књижевност 7 студената
   
Филозофска истраживања
5 студената
   
Социолошка истаживања
5 студената
   
Психологија
Пословна психологија
8 студената
Клиничка психологија 5 студената
Психологија у школама
 7 студената


Педагогија
8 студената
   
Историја
Српска и јужнословенска историја средњег вијека
3 студента
Историја Југославије
3 студента
 
Библиотекарство
5 студената
 
Математика
Анализа
3 студента
Алгебра и геометрија
3 студента
Примијењена математика
4 студента
Методика наставе математике
3 студента
   
Географија
Туризам и екологија
6 студената
Настава географије
4 студента
   
Новинарство
Медији у рату и миру 5 студената

На постдипломски - магистарски студиј може се уписати лице са одговарајућом високом стручном спремом и најмањим просјеком оцјена 8 (осам). Кандидату који нема просјечну оцјену осам (8), односно матични факултет, може се одобрити полагање квалификационог или диференцијалног испита.

Уз пријаву на постдипломски - магистарски студиј, уз контакт телефон и адресу, кандидати требају доставити:

 • овјерену фотокопију дипломе основног студија,
 • увјерење о положеним испитима,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству.

Документа се могу доставити лично, или поштом.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објевљивања.

Све информације се могу добити на телефон 057/223-479, 223-057


Настојаћемо да на овој страници понудимо све информације везане за упис на постдипломске студије на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Факултет ће у овој академској години уписати још једну генерацију постдипломских - магистарских студија, а претпоставка је да ћемо од академске 2010/11. године уписати прву генерацију на мастер студијама.

 

Методолошки аспекти изучавања језика и књижевности: (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Милош Ковачевић, секретар постдипломских студија: доц. др Миланка Бабић)

 • Лингвистика
 • Књижевност                                                            


Савремена филозофска истраживања (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Мишо Кулић, секретар постдипломских студија: Данијела Богдановић)

Социолошка истраживања (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Рајко Куљић, секретар постдипломских студија: мр Биљана Милошевић)

Психологија (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Ратко Дунђеровић, секретар постдипломских студија: Наташа Костић)

 • Пословна психологија
 • Клиничка психологија
 • Психологија у школама


Педагогија (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Раде Попадић, секретар постдипломских студија: Мирјана Јефтовић)
   
Историја (Предсједник колегијума постдипломских студија: академик проф. др Ђуро Тошић, секретар постдипломских студија: мр Драга Мастиловић)

 • Српска и јужнословенска историја средњег вијека
 • Историја Југославије   


Библиотекарство (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Драган Бараћ, секретар постдипломских студија: доц. др Саша Кнежевић)

Географија (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Горан Јовић, секретар постдипломских студија: мр Бранислав Драшковић)

 • Туризам и екологија
 • Настава географије


Математика (Предсједник колегијума постдипломских студија: проф. др Мирјана Вуковић, секретар постдипломских студија: Марко Ћитић)

 •  Анализа
 •  Алгебра и геометрија
 •  Примијењена математика
 •  Методика наставе математике

 

Контакт особа у Секретеријату факултета:

Рада Мрда

Кабинет: П03

Телефон/факс: 057/223-479, 227-410

e-mail: studentskasluzba@filozof.org

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Аутор: Оља Мрда, Посљедња измјена: 17.06.2010 у 10:57

Испит из Њемачког језика за студенте постдипломских студија одржаће се 23. јуна 2010. године у 12,00 сати.