1. Дмитровић, Петар О. : Школска педагогија, 1999.

 2. Филозофски факултет информатор, 2000.

 3. Максимовић, Војислав: Стари српски писци, 2000.

 4. Величковић, Драгољуб: Руски језик: за студенте физике, 2001.

 5. Мандић, Данимир П. : Информациона технологија у образовању,2001.

 6. Величковић, Драгољуб: Руски језик: за студенте биологије и екологије, 2002.

 7. Лучић, Чедомир: Власт и спољни утицај у Црној Гори од 1499 до1851, 2002.

 8. Пецељ, Милован: Пећина Орловача, 2002.

 9. Баћовић, Вукашин: Студије и огледи из српске књижевности, 2003.

 10. Лучић, Чедомир: Сенат Црне Горе и Брда, 2003.

 11. Максимовић, Војислав: Основи теорије библиографије са примјерима, 2003

 12. Попадић, Раде; Максимовић, Јасна: Библиографија специјалне педагогије,2003.

 13. Чокорило, Радован: Вриједносне орјентације омладине у вријеме друштвене кризе, 2003.

 14. Дучић, Јован: Очи на оба света, 2004.

 15. Шантић, Алекса: Наш стари доме и друге пјесме, 2004.

 16. Дучић, Јован: Требињска химера: скице и цртежи Јована Дучића, 2005.

 17. Мандић, Данимир; Ристић, Мирослава: Информационе технологије: европски стандарди знања- ECDL, 2005.

 18. Милошевић, Зоран: Цркава, наука и политика, 2005.

 19. Попадић, Раде: Сексуална социјализација и васпитање младих, 2005.

 20. У сусрет интеграцијама: педагошко-психолошко оспособљавање студената за иновативно-едукативне компетенције у ублажавање социјалне дистанце међу младима: зборник радова/ уредник Драгољуб Крнета, 2005.

 21. Лемајић, Ненад: Српска елита на прелому епоха, 2006.

 22. Милошевић, Зоран: Јединство православних Словена # књ.1, 2006.

 23. Попадић, Раде: Специјална педагогија са методиком, 2006.

 24. Радојковић, Радојка: Како живјети љепше, 2006.

 25. Нешковић, Симо: Систем предшколског образовања Марије Монтесори: Полазишта и потврда, 2007.

 26. Чомић, Ђорђе, Јовић, Горан С., Поповић, Иван Б.: Основе туризма, 2008

 27. Радови Филозофског факултета бр.1, 1998.

 28. Радови Филозофског факултета бр. 2, 2000. (Преузмите у PDF формату)

 29. Радови Филозофског факултета бр. 3-4, 2001-2002.

 30. Радови Филозофског факултета бр. 5, 2003.

 31. Радови Филозофског факултета бр. 6-7, 2004-2005. (Преузмите у PDF формату)

 32. Радови Филозофског факултета бр. 8, 2006.

 33. Радови Филозофског факултета бр. 9 - књ. 1, књ. 2, 2007.

 34. Радови Филозофског факултета бр. 10 - књ. 1, књ. 2, 2008.

 35. Радови Филозофског факултета бр. 11 - књ. 1 (линк), књ. 2 (линк), 2009.

 36. Радови Филозофског факултета бр. 12 - књ. 1 (линк), књ. 2 (линк), 2010.

 37. Радови Филозофског факултета бр. 13 - књ. 1 (линк), књ. 2 (линк), 2011.

 38. Радови Филозофског факултета бр. 14 - књ. 1 (линк), књ. 2 (линк), 2012.

 39. Радови Филозофског факултета бр. 15 - књ. 1 (линк), књ. 2 (линк), 2013.

 40. Радови Филозофског факултета бр. 16 - књ. 1/1 (линк), књ. 1/2 (линк), књ. 2 (линк), 2014.

 41. Српски језик V/1-2, 2000.

 42. Српски језик VI/1-2, 2001.

 43. Српски језик VII/1-2, 2002.

 44. Српски језик VIII/1-2, 2003.

 45. Српски језик IX/1-2, 2004.

 46. Српски језик X/1-2, 2005.

 47. Српски језик XI/1-2, 2006.

 48. Српски језик XII/1-2, 2007.

 49. Српски језик XIII/1-2, 2008.

 50. Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури: зборник радова са Научног скупа, Пале, 20-21. мај 2006. године, 2007.

 51. Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини: зборник радова са научног скупа, Пале, 19-20. мај 2007, Филолошке науке. Том 1

 52. Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини: зборник радово са научног скупа, Пале, 19-20. мај 2007, Филозофске и природно-математичке науке. Том 2

 53. Наука и настава на универзитету: зборник радова са научног скупа , Пале, 17-18 мај 2008, Филолошке науке, Том 1

 54. Наука и настава на универзитету: зборник радова са научног скупа, Пале, 17-18 мај 2008, Филозофске и природно-математичке науке, Том 2

 55. Иванишевић, Милица: Есејистички и критички рад Јована Дучића, 2009

 56. Стари српски архив 1, 2002.

 57. Стари српски архив 2, 2003.

 58. Стари српски архив 3, 2004.

 59. Стари српски архив 4, 2005.

 60. Стари српски архив 5, 2006.

 61. Стари српски архив 6, 2007.