Статут Филозофског факултета Пале (12. 7. 2016. године)

Правилник о издавачкој дјелатности (8. 12. 2015. године)

Правилник о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву (10. 6. 2014. године)

Правилник о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о додјели признања и награда Филозофског факултета Пале

Измјене и допуне Правила студирања на првом циклусу студија (26. 12. 2012. године)

Правила студирања на првом циклусу студија (27. 6. 2012. године)

Статут Филозофског факултета Пале (11. 10. 2012. године)

Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву (16. 5. 2012. године)

Правила студирања на другом циклусу студија (11. 2. 2010. године)

Правила студирања на првом циклусу студија (25. 9. 2008. године)

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима

Статут Универзитета у Источном Сарајеву (6. 10. 2011. године)

Закон о високом образовању Републике Српске (8. 7. 2010. године)

Статут Универзитета у Источном Сарајеву (29. 12. 2009. године)

Оквирни закон о високом образовању у БиХ (7. 8. 2007. године)

Закон о високом образовању Републике Српске (19. 7. 2006. године)

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању РС (29. 3. 2007. године)

Статут Универзитета у Источном Сарајеву (21. 6. 2007. године)

 

Одлука о усвајању Пословника о раду Наставно-научног вијећа Филозофског факултета
Аутор: Марија Владичић, Посљедња измјена: 14.12.2016 у 14:43