Скуп 2007Научни скуп на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву организован је 2006. године. Са преласком у нову факултетску зграду заживио је и научноистраживачки рад на овој високошколској институцији. Први научни скуп поводом дана и крсне славе Факултета организован је 20-21. маја 2006. године у згради Филозофског факултета на Палама са темом Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури. Рад је био организован у пет секција на којима је учешће узело 50 научних радника из РС, БиХ, Србије и Црне Горе. Објављен је и Зборник радова са 46 радова.

Други скуп Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини одржан је 19-20. маја 2007. гоидине. На овом Скупу рад је био организован у осам секција уз учешће више од осамдесет учесника. Зборник радова са 76 прилога објављен је у два тома и бодован је од стране Министарства наке Републике Србије.

Скуп 2008Трећи скуп са оквирном темом Наука и настава на универзитету одржан је 17-18. маја 2008. године. Рад је организован у десет секција које су имале сопствене подтеме. Више од стотину научних радника из Републике Српске, БиХ, Србије, Црне Горе, Хрватске и Бугарске своја је промишљања изнијело на двадесет и двије сесије. Зборник радова са овог скупа је у штампи и биће објављен у два тома.

Рaдови објављени у досадашњим Зборницима могу се наћи на wеб презентацији Филозофског факултета.

Четврти научни скуп одржан је 23-24. маја 2009. године на тему Интердисциплинарност и јединство савремене науке. На скупу је излагано 200 научних и стручних радова, а скупу је присуствовало преко 200 наставника и истраживача са преко 40 факултета и института из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Црне Горе, Хрватске, Пољске и Бугарске.