Наука и слобода
16-18. мај 2014.


поводом стогодишњице Сарајевског атентата и
двадесетогодишњице рада Филозофског факултета на Палама

 

Саопштење пријављеним учесницима и гостима научног скупа Наука и слобода

Покаткад су ситуације такве да и поред најбољих намјера нисмо у могућности да реализујемо планирано. Научни скуп Наука и слобода, који је планиран да се одржи 17.  и 18. 5. 2014. године у оквиру наше велике прославе двадесетогодишњице рада Факултета на Палама, односно шесдесетогодишњице постојања, нажалост није могуће одржати у овоме термину због проглашене ванредне ситуације у Републици Српској и Републици Србији усљед временских неприлика.  Скуп се одгађа за 6, 7. и 8. јуни 2014. године, када вас као драге госте и пријатеље срдачно ишчекујемо. Долазак учесника скупа одгађа се за петак, 6. јуна, а отварање скупа  је у суботу, 7. јуна у 9,00 часова.

Надајући се да ће ваш долазак придонијети успјешности Скупа и увеличати наш јубилеј, срдачно вас поздрављамо.

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Миланка Бабић

 

 

Програм рада:

Пленарна сједница
Секција за лингвистику
Секција за књижевност
Секција за библиотекарство
Секција за театрологију
Секција за историју
Секција за филозофију
Секција за социологију
Секција за новинарство
Секција за педагогију
Секција за психологију
Секција за математику, рачунарство и физику
Секција за географију
Секција за методику
Завршна пленарна сједница

Подтеме скупа

Лингвистика:

 1. Језик и слобода
 2. Језик српских писаца из БиХ
 3. Структурне интерференције српског и других језика

 Књижевност:

 1. Књижевност и слобода
 2. Књижевност српских писаца из БиХ
 3. Међуоднос српске и других књижевности

 Библиотекарство:

 1. Библиотека и слобода
 2. Писмо, књига и слобода

 Театрологија:

 1. Позориште и слобода

 Историја:

 1. Идеја слободе кроз историју

 Филозофија:

 1. Филозофија и слобода
 2. Наука, слобода и одговорност филозофије

 Социологија:

 1. Идеја слободе у социолошкој науци
 2. Проблем слободе у савременом друштву

 Новинарство:

 1. Медији и слобода
 2. Смисао истине и природа комуникације

 Педагогија:

 1. Васпитање и слобода
 2. Педагогија и слобода

 Психологија:

 1. Даровитост и слобода

 Математика, рачунарство и физика:

 1. Слобода у контексту наставе математике, физике и информатике

 Географија:

 1. Географија и слобода
 2. Природни ресурси и слобода

 

Пропозиције

Пријаву теме са резимеом можете послати до 20. марта 2014. године тако што ћете попунити електронски образац који се налази на сајту Филозофског факултета.

Учесници ће до 2. априла 2014. године бити обавијештени о прихватању теме, a до 15. априла о прелиминарном програму скупа.

Рок за доставу радова је 30. новембар 2014. године. Радови ће бити објављени у зборнику, који ће се промовисати у мају 2015. године. Скуп у категоризацији Министарства просвете и науке Републике Србије има статус међународног, тако да  зборник са скупа  има категорију М14, што значи да радови објављени у зборнику са  скупа  носе 4 бода.

Износ котизације је 100€ и плаћа се на благајни факултета приликом регистрације учесника или жирално према инструкцијама које достављамо у прилогу. Правна лица могу послати захтјев за доставу предрачуна за плаћање на e-mail racunovodstvo@filozof.org. Котизација обухвата смјештај у двокреветним собама (16. и 17. мај - ноћење са доручком; 17. мај - заједнички ручак и вечера), радни материјал, потврду о учешћу, објављивање рада у зборнику и појединачне сепарате учесницима скупа. Организатор не сноси трошкове превоза.

Напомињемо сљедеће:

 • један аутор може учествовати само са једним радом (било као аутор било као коаутор);
 • на једном раду могу бити највише два коаутора, при чему оба плаћају котизацију;
 • смјештај ће бити обезбијеђен у двокреветним собама.

Све додатне информације можете добити путем e-mail адресе naucniskup@filozof.org и телефона +387(0) 57 227056+387(0) 57 227056.

Контакт особе: доц. др Вера Вујевић, продекан за научноистраживачки рад и Оља Мрда, технички секретар.

Важни датуми:

20. 3. 2014. године
2. 4. 2014. године
15. 4. 2014. године
16-18. мај 2014. године
30. 11. 2014. године
рок за пријаву теме са резимеом;
достављање обавјештења о прихватању теме;
достављање прелиминарног програма скупа;
одржавање научног скупа;
рок за предају радова.