КАТЕДРА ЗА АНГЛИСТИКУ

Руководилац катедре: доц. др Жана Гавриловић
Секретар катедре: Миња Радоња

Катедра за англистику - раније Одсјек за енглески језик и књижевност и студијски програм за енглески језик и књижевност, обновила је рад  школске 1996/1997.  године. Као и све тадашње студијске групе на Филозофском факултету Палe, и ова представља наставак рада некадашње сарајевске Катедре за англистику. Због ратних и поратних околности и услова, на Катедри су били хонорарно ангажовани еминентни сарајевски, београдски, новосадски, никшићки, нишки и бањалучки професори. Рад на Катедри омогућавају и лектори и асистенти из Приштине и Новог Сада. На катедри су, између осталих, радили: академик Светозар Кољевић, проф. др Снежана Билбија, проф. др Радојка Вукчевић, проф. др Предраг Новаков, проф. др Лена Петровић, проф. др Владислава Фелбабов, проф. др Радмила Настић, проф. др Весна Лопичић, проф. др Владимир Јовановић, проф. др Татјана Бијелић, проф. др Петар Пенда, доц. др Жељка Бабић, доц. др Сања Јосифовић Елезовић, доц. др Смиљка Стојановић, проф. др Зоран Старчевић, проф. др Весна Половина, проф. др Нада Квачановић, проф. др Слободанка Китић, мр Рендал Мејџор, мр Ђорђе Ивачковић, мр Станимир Ракић, мр Гордана Грба, мр Лазар Мацура, мр Бранка Алексић Хил, Радмила Стефановић, Вера Настић,  Ненад Вановац, Мира Комленовић, Славица Јевтовић, Александар Телетина, Керолин Сибери, Милица Радовић,  Синиша Домазет, Бојана Ђокић, Оливера Ристић, Ненад Пејић, Бранислава Дилпарић, Алма Пирић, Дебора Кејн, Дејвид Вилијамс, Патриша Бенкс, Џо Блејдс. Први студенти на Одсјеку за енглески језик и књижевност, након обнављања рада Катедре, дипломирали су 2000. године.

У складу са реформом високог образовања у Републици Српској, Министарство просвјете и културе Републике Српске, 22. 6. 2009. године, лиценцирало је нови наставни план и програм на Студијском програму за енглески језик и књижевност Дозволом за рад број 07.023-3899/09. Реформа је подразумијевала и измјене наставног плана и програма на другом циклусу студија - мастер и Министарство просвјете и културе РС 16. 1. 2012. године издало је Рјешење број 07.023/612-2-9/11, којим је верификован наставни план и програм на другом циклусу студија.

Развој Катедре потврђује и број дипломираних студената као и одбрањени магистарски радови и докторске дисертације. Од обнављања рада Катедре до 31. 8. 2013. године дипломирало је укупно 530 студената. У истом периоду одбрањено је укупно 15 магистарских радова и 6 докторских дисертација (за научне области: Специфични језици: Англистика и Специфичне књижевности: Англистика).

Научни и педагошки циљеви рада на Катедри јесу изучавање лингвистичких, књижевних и културолошких дисциплина. Лингвистичке дисциплине изучавају се кроз курсеве из фонетике, морфологије, морфосинтаксе, синтаксе, историје језика, семантике, прагматике, примијењене лингвистике као и савременог енглеског језика. Енглеска књижевност проучава се кроз историјски преглед књижевности као и кроз изучавање појединих периода (од старе енглеске књижевности све до периода постмодерне). Културолошки предмети дају јасан увид у основу друштвене и културне историје Велике Британије, Сједињених Америчких Држава, Канаде и Аустралије. Такође, на првом и другом цилкусу студија изучавају се и методолошки приступи настави енглеског језика у основним и средњим школама.

Поред наставног рада, чланови Катедре укључени су и у научноистраживачки рад. Научни и стручни радови чланова Катедре објављени су у водећим домаћим и страним часописима. Два члана Катедре стекла су звање магистра наука у иностранству (Норвешка). Чланови Катедре били су на различитим студијским боравцима и постдипломским усавршавањима у иностранству (Сједињене Америчке Државе, Енглеска, Данска, Аустрија, Савезна Република Њемачка). Од академске 2011/2012. године реализује се наставни процес и на другом циклусу студија са излазним профилом професор енглеског језика и књижевности - мастер.

Сада, деветнаест година од обнављања рада, Катедра за англистику има сопствени наставни кадар: једног ванредног професора, шест доцената, три виша асистента, два асистента и једног страног лектора: др Јелена Марковић (ванредни професор), др Маја Кујунџић (доцент), др Божица Јовић (доцент), др Вера Вујевић (доцент), др Марија Летић (доцент), др Оља Јојић (доцент), др Жана Гавриловић (доцент), мр Маја Жарковић (виши асистент), мр Свјетлана Огњеновић (виши асистент), мр Огњен Куртеш (виши асистент), Миња Радоња (асистент), Срђан Шућур (асистент) и Сузана Вагнер, мр (страни лектор). 

Руководиоци катедре

Први руководилац Катедре била је проф. др Снежана Билбија. Она је била руководилац Kатедре до 2006. године. Потом су функцију руководилаца Катедре обављале проф. др Јелена Марковић, доц. др Маја Кујунџић, доц. др Божица Јовић и сада, доц. др Жана Гавриловић.

Одбрањене докторске дисертације:

 1. Думитрашковић Татјана, Шекспирова имплицитна критика институционализованог морала уконтекст уренесансне политичке мисли (датум одбране: 24. 4. 2012)

Одбрањени магистарски радови:

Књижевност - Англистика - магистри књижевноисторијских наука

 1. Дарко Ковачевић, Утицај америчких прозних писаца 19. и 20. вијека на књижевно стваралаштво Моме Капора (датум одбране: 7. 7. 2007)
 2. Свјетлана Огњеновић, Амерички митови у драмама Сема Шепарда (датум одбране: 20. 9. 2010)
 3. Ана Вуковић, Викторијанска концепција женских ликова у романима Виљема Текерија (датум одбране: 23. 11. 2011)
 4. Огњен Куртеш, Однос љубави и моћи у викторијанском роману (датум одбране: 4. 9. 2012)

Лингвистика - Англистика - магистри лингвистичких наука

 1. Гордана Љубичић, Сложени придјеви у савременом енглеском језику на примјерима из енглеске дневне штампе и њихова могућа класификација (датум одбране: 21. 6. 2006)
 2. Љерка Јефтић, Семантичка и прагматичка транспозиција енглеске лексике глобализације у српском језику  (датум одбране: 10. 7. 2006)
 3. Оља Јојић, Жалба и захваљивање као говорни чинови у драмама Артура Милера (датум одбране: 26. 9. 2008)
 4. Вера Вујевић, Принципи синтаксичке економичности у енглеском језику на тексту британске штампе (датум одбране: 13. 4. 2009)
 5. Слободанка Круљ, Специфичности реализације синтагми са приједлозима у медицинским текстовима (датум одбране: 23. 5. 2010)
 6. Жана Гавриловић, Глаголски вид у финитној глаголској фрази у савременој британској прози (датум одбране: 10. 7. 2010)
 7. Нинослава Радић, Англицизми у српском језику економске струке на основу српског и хрватског корпуса (датум одбране: 26. 11. 2010)
 8. Санела Бајрић Medley, Однос модела интерактивног и традиционалног учења страног језика (датум одбране: 26. 9. 2011)
 9. Маја Жарковић, Продуктивност и специфичност именица и придјева као атрибута у именичкој фрази у савременом енглеском језику (датум одбране: 1. 12. 2011)
 10. Сузана Елчић, Утицај енглеског језика на српски у језику блогова (датум одбране: 15. 12. 2012)
 11. Светлана Максимовић, Употреба садашњег перфекта у енглеском језику у насловима новинских чланака у британској и америчкој штампи (датум одбране: 22. 3. 2013)

 

Редовни професори