КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

Руководилац катедре: доц. др Јелена Голијанин
Секретар катедре: Санда Шушњар

Данашња Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву основана је 1999. године под називом Одсјек за географију. Одсјек је основан након добијања Сагласности Министарства просвјете бр.: 6-01-2383/1999 од 5. 11. 1999. године, на основу које је Вијеће Универзитета у Српском Сарајеву донијело Одлуку о прихватању сагласности број: 439/99 од 24. 12. 1999. године. Одсјек је почео са радом школске 1999/2000. Оснивач Катедре, тј. Одсјека за географију, био је проф. др Милован Пецељ, који је у том периоду био декан Филозофског факултета Пале. Дозволом за рад бр. 07.2-9485/07 од 25.12.2007. године дата је сагласност за рад Катедре за географију по болоњским принципима. Ова Дозвола 22. 6. 2009. године замијењена је Дозволом бр. 07.023-3899/09, која је тренутно важећа.

Катедром за географију од њеног оснивања до данас руководили су:

 • проф. др Новак Зубић, у периоду од 1999. године до 2005. године,
 • проф. др Горан Јовић,  у периоду од 2005. године до 2010. године,
 • доц. др Горан Мутабџија, у периоду од 2010. године до 2012. године,
 • доц. др Бранислав Драшковић, у периоду од 2012. године до 2016. године и
 • доц. др Јелена Голијанин од јануара 2017. године

Од оснивања Одсјека, тј. Катедре за географију, већи број наставника и сарадника учествовао је, и још увијек учествује у наставном процесу. Међу наставним особљем, извјестан број наставника ангажован је као гостујући кадар који је долазио и још увијек долази са универзитета у окружењу (Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Бањалуци, Универзитет у Сарајеву,...). Овај тренд је нарочито био изражен у првим годинама постојања и рада Одсјека (Катедре), али захваљујући развоју, постепено су се стекли услови за ангажман властитог наставног кадра, који данас чини већину наставног особља Катедре. У наставку је хронолошким слиједом приказан списак наставника и сарадника на Катедри за географију, од оснивања до данас. Наставна звања наставника и сарадника у списку, наведена су сходно њиховим звањима у периоду када су предавали на Катедри за географију. Неки гостујући наставници данас имају више звање:

 • проф. др Милован Пецељ, редовни професор, оснивач данашње Катедре за географију. Предавао у периоду од школске 1999/2000-2005/2006. Предмети на којима је изводио наставу били су из уже научне области Физичка географија и општа географија;
 • проф. др Новак Зубић, редовни професор, један од првих наставника на Катедри за географију и први шеф Катедре. Предавао у периоду од школске 1999/2000- 2004/2005. Предмети на којима је изводио наставу били су из уже научне области Регионална географија;
 • проф. др Петар Радичевић, редовни професор. На Катедри за географију од оснивања. Предавао у периоду од 1999/2000-2000/2001. године. Предмет на којем је изводио наставу је Основи геологије;
 • проф. др Стево Пашалић, редовни професор. На Катедри од оснивања 1999/2000 - до данас. Држи предавања на предметима из ужих научних области Друштвена географија и демографија;
 • доц. др Горан Мутабџија, доцент. Први асистент на Катедри за географију. У звању асистента и вишег асистента изводио вјежбе у периоду од 1999/2000-2008/2009, а у звању доцента од 2009/2010. до данас. Изводи наставу на предметима из уже научне области Регионална географија;
 • проф. др Данимир Мандић, редовни професор. На Катедри од оснивања 1999/2000. до данас. Предмет на којем изводи наставу је Информационе технологије у географији;
 • проф. др Ненад Сузић, редовни професор. На Катедри од оснивања 1999/2000- 2005/2006. Изводио наставу из предмета Социологија образовања;
 • проф. др Војислав Мудреновић, ванредни професор. На Катедри од љетног семестра школске 2000/2001-2005/2006. године. Изводио наставу из предмета Основи геологије и Палеогеографија. Преминуо 2009. године;
 • проф. др Ђуро Марић, редовни професор. Изводи наставу од школске 2000/2001. године до данас. Држи предавања на предметима из уже научне области Друштвена географија;
 • проф. др Горан Јовић, редовни професор. На Катедри од школске 2000/2001. до данас. У звању доцента, ванредног и редовног професора изводио и изводи наставу на предметима из уже научне области Друштвена географија и туристичка географија;
 • проф. др Живан Богдановић, редовни професор. Ангажован у периоду од  2000/2001 - 2005/2006. године. До одласка у пензију држао предавања из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Чедомир Бурлица, редовни професор. На Катедри за географију од школске 2000/2001-2004/2005. године. Изводио наставу из предмета Педологија;
 • проф. др Чедомир Црногорац, ванредни професор. Једну школску годину 2000/2001 предавао у звању доцента, а у периоду од 2008/2009-2011/2012. године, као ванредни професор изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија и животна средина;
 • проф. др Ђорђе Пиљевић, редовни професор. Изводио наставу из предмета Историја српског народа у периоду од школске 2000/2001-2006/2007. године;
 • доц. др Слађана Петронић, доцент. Као асистент и виши асистент  изводила вјежбе из предмета Биогеографија у периоду од школске 2000/2001-2005/2006. године, а школске 2009/2010-2011/2012. године као доцент изводила наставу на истом предмету;
 • проф. др Видан Николић, редовни професор. Држао предавња у периоду од школске 2000/2001-2006/2007. године из предмета Српски језик;
 • проф. др Слободан Марковић, ванредни професор. На Катедри за географију у звању доцента и ванредног професора провео период од школске 2001/2002- 2009/2010. године. Изводио наставу из већег броја предмета из уже научне области Физичка географија и Регионална географија;
 • проф. др Драгица Живковић, редовни професор. На Катедри за географију од школске 2001/2002. до данас. Изводи наставу из предмета уже научне области Општа географија, тј. на предметима Картографија и Тематско картирање;
 • доц. др Лејла Васић, доцент. На Катедри за географију од школске 2001/2002- 2007/2008. године. Изводила наставу из предмета Педагогија са дидактиком;
 • проф. др Јован Плавша, редовни професор.  Од школске 2002/2003-2009/2010. године изводио наставу на предметима из уже научне области Регионална географија;
 • проф. др Слободан Благојевић, редовни професор. Ангажован у периоду 2002/2003-2005/2006. године на предметима из уже научне области Животна средина;
 • мр Милка Грмуша, виши асистент. У звању асистента изводила вјежбе у периоду од школске 2002/2003-2008/2009. године, а као виши асистент од 2009/2010. до данас. Изводи вјежбе на већем броју предмета из уже научне области Друштвена географија;
 • мр Млађен Јовановић, виши асистент. На Катедри за географију изводио вјежбе једну школску годину, 2002/2003, на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • доц. др Јелена Пецељ - Пурковић, доцент. Као асистент и виши асистент, изводила вјежбе на већем броју предмета од школске 2003/2004-2011/2012. године. У звању доцента изводи наставу од школске 2012/2013. године до данас, на предметима из уже научне области Животна средина;
 • доц. др Милица Пецељ, доцент. Као асистент и виши асистент,  изводила вјежбе на већем броју предмета од школске 2003/2004-2011/2012. године. У звању доцента изводи наставу од школске 2012/2013. године до данас, на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Милутин Љешевић, редовни професор. Ангажован у периоду од 2006/2007-2007/2008. године. До одласка у пензију изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • доц. др Мирољуб Милинчић, ванредни професор. Ангажован у периоду од 2006/2007-2007/2008. године. Изводио наставу на предметима из уже научне области Животна средина;
 • доц. др Зоран Говедар, доцент. Од школске 2006/2007-2009/2010. године изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Неђо Ђурић, редовни професор. Од школске 2006/2007-2010/2011. године изводио наставу на предметима Основи геологије и Палеогеографије;
 • мр Јелена Голијанин, виши асистент. На Катедри од 2005. год. као асистент, спољни сарадник. У звању асистента изводила вјежбе у периоду од школске 2006/2007-2010/2011. године, а као виши асистент од љетног семестра школске 2010/2011. до данас. Изводи вјежбе на већем броју предмета из уже научне области Физичка географија;
 • доц. др Александар Ђурић, доцент. Био ангажован у периоду од 2007/2008-2011/2012. године. Изводио наставу на предметима из уже научне области Друштвена географија и Туристичка географија;
 • доц. др Иван Поповић, доцент. На Катедри за географију био ангажован од школске 2007/2008. до 2009. године, када је преминуо. Изводио наставу на предметима из уже научне области Друштвена географија и Туристичка географија;
 • доц. др Бранислав Драшковић, доцент. Као асистент, спољни сарадник, изводио вјежбе на већем броју предмета од школске 2004/2005-2007/2008, а од 2007/2008- 2011/2012. године као виши асистент у сталном радном односу. У звању доцента, изводи наставу од љетног семестра школске 2011/2012. године до данас, на предметима из уже научне области Физичка географија и ГИС;
 • Жељко Лекић, асистент. На Катедри за географију изводио вјежбе једну школску годину (2007/2008), на предметима из уже научне области Друштвена географија;
 • Дајана Вукојевић, асистент. На Катедри за географију изводила вјежбе једну школску годину (2007/2008), на предметима из уже научне области Друштвена географија;
 • проф. др Ђорђе Чомић, редовни професор. На Катедри за географију изводио наставу једну школску годину (2008/2009), на предметима из уже научне области Туристичка географија;
 • проф. др Љиљана Косар, редовни професор. На Катедри за географију изводила наставу једну школску годину (2008/2009), на предметима из уже научне области Туристичка географија;
 • проф. др Бранка Ковачевић, ванредни професор. На Катедри за географију од школске 2008/2009. године до данас. Изводи наставу на предмету Педагогија са дидактиком;
 • проф. др Рајко Гњато, редовни професор. На Катедри за географију изводио наставу у периоду од 2009/2010-2011/2012, на предметима из уже научне области Регионална географија;
 • доц. др Горан Трбић, доцент. Као доцент, од школске 2009/2010-2011/2012. године изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Радислав Тошић, ванредни професор. На Катедри за географију изводио наставу у љетном семестру школске (2010/2011), на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • мр Мариана Лукић, асистент. У звању асистента изводи вјежбе у периоду од школске 2010/2011. до данас. Изводи вјежбе на већем броју предмета из уже научне области Друштвена географија;
 • проф. др Мевлида Оперта, ванредни професор. На Катедри за географију од школске 2012/2013. године до данас. Изводи наставу на предмету Основи геологије са палеогеографијом;
 • проф. др Сњежана Муса, редовни професор. На Катедри за географију од школске 2012/2013. године до данас. Изводи наставу на предмету Квантитативне методе у географији;
 • доц. др Миленко Живковић, доцент. На Катедри за географију од љетног семестра школске 2012/2013. године до данас. Изводи наставу на већем броју предмета из уже научне области Регионална географија.

Међу наведеним наставницима и сарадницима, највећи број чинили су гостујући професори, па, сходно томе, хронолошким редослиједом наводимо наставнике и сараднике који су били или су још увијек у сталном радном односу на Катедри:

 • проф. др Милован Пецељ,
 • проф. др Новак Зубић,
 • проф. др Стево Пашалић,
 • проф. др Горан Мутабџија,
 • проф. др Данимир Мандић,
 • проф. др Војислав Мудреновић,
 • проф. др Горан Јовић,
 • проф. др Слађана Петронић,
 • проф. др Слободан Марковић,
 • доц. др Милка Грмуша,
 • доц. др Јелена Пецељ-Пурковић,
 • доц. др Милица Пецељ,
 • доц. др Јелена Голијанин,
 • доц. др Бранислав Драшковић,
 • Жељко Лекић,
 • Дајана Вукојевић,
 • проф. др Бранка Ковачевић,
 • мр Мариана Лукић.

Први наставни план донесен је школске 1999/2000. године и није се мијењао све до увођења Болоњског процеса 2006/2007. године. 

Сљедећи наставни план и програм направљен је у духу болоњског процеса у оквиру реформе високог образовања а почиње да се примјењује од школске 2006/2007. године. Овим студијским програмом обухваћен је први циклус додипломских студија  (the dagree of  Bachelor). Назив студијског програма -  настава географије а реализатор је Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.Затим слиједи измјена наставног плана првог циклуса Студијског програма за географију, са дозвољених 20 ЕСПБ. Тако је Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, на сједници одржаној 10. 6. 2010. године, донијело Приједлог одлуке о измјени наставног плана, коју је потврдио Сенат Универзитета. Измјене су се односиле на мање корекције у смислу додавања или одузимања неких предмета с циљем прилагођавања актуелним трендовима (нпр. умјесто предмета Демогеографија, уведени су предмети Демогеографија I и II, додат је предмет Регионалне политике ЕУ, Основи метеорологије пребачени су са III у I годину студија и сл.).

Посљедњи иновирани и лиценцирани, тренутно актуелни наставни програм Географија - 240 ЕСПБ, одобрен је од стране Министарства просвјете и културе рјешењем број 07.023/612-6-7/12 у Бањалуци 22. 08. 2012. године. Према овом рјешењу утврђено је да Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, испуњава услове извођења првог циклуса иновираног наставног студијског програма Географија-240 ЕСПБ од академске 2012/2013. године. Измјеном наставног плана и програма промијењен је образовни профил професор географије у образовни профил дипломирани географ.  

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Министарство просвјете и културе 15. 12. 2009. године издало је дозволу бр. 07.023/602-8345/09 за извођење Студијског програма туристичка географија на првом циклусу студија. Наставни план и програм направљен је у духу болоњског процеса. Овим студијским програмом обухваћен је први циклус додипломских студија  (the dеgree of  Bachelor). Назив студијског програма - географија-туризам а реализатор је Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Назив дипломе послије завршених основни академских студија био је географ-туризмолог (bachelor).

Измјена наставног плана првог циклуса Студијског програма за туристичку географију гдје измјене наставног плана не прелазе дозвољених 20 ЕСПБ. Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву на сједници одржаној 10. 6. 2010. године донијело је Приједлог одлуке о измјени наставног плана, коју је потврдио Сенат Универзитета. Назив студијског програма - туристичка географија а назив дипломе послије завршених основних академских студија био је дипломирани географ (bachelor) у области туристичке географије.

Од 2009/2010. обустављен је упис на Студијски програм за туристичку географију.

Постдипломске студије на Катедри за географију (тада Одсјеку за географију) покренуте су школске 2003/2004. године. Сагласност на Наставни план магистарског студија Настава географије и Туризам и екологија, донијело је Вијеће Универзитета у Источном Сарајеву (тада Српском Сарајеву) Одлуком бр. 138-II/03 од 29. 11. 2003. године.

Прва генерација постдипломаца уписана је убрзо по добијању сагласности. Наставни план, током година, није се мијењао, осим што је измијењен назив постдипломског Студијског програма ''Туризам и екологија''  у назив ''Географске основе туризма и екологије'' Одлуком Сената Универзитета број: 01-С-1158-XXIX/09 од 24. 12. 2009. године. Посљедња генерација уписаних студената магистарских студија била је 2009/2010. године, након које се, због преласка на болоњске циклусе студија, обуставља даљи упис по старом систему.

Студије другог циклуса студијског програма Географија - 60 ЕCTS одобрене су Рјешењем Министарства просвјете и културе број: 07.023/612-18-10/13 од 03. 12. 2013. године, а реализација ће почети од академске 2014/2015. године. До 31. 12. 2013. године магистрирало је 20 постдипломаца, од чега 16 на Студијском програму Туризам и екологија (Географске основе туризма и екологије) и 4 на Настави географије. Одбрањена су и два доктората.

Наставни план мастер студија (изводи се од 2014/2015. године)

 Одбрањени магистарски радови

 Студијски програм Туризам и екологија (преименовано у Географске основе туризма и екологије)

 1. Кујунџић Славко, Заштита, валоризација и одрживи развој природног добра Јахорина  (датум одбране: 15. 6. 2006)
 2. Драшковић Бранислав, Хидролошко-геоморфолошке карактеристике Требевића у функцији развоја туризма  (датум одбране: 7. 6. 2007)
 3. Пецељ Милица, Вишеградска бања - екоклиматске карактеристике у функцији развоја туризма (датум одбране: 8. 5. 2008)
 4. Пецељ-Пурковић Јелена, Геоеколошке карактеристике обновљивих извора енергије са освртом на биоенергију и њен значај и примена у РС (датум одбране: 8. 5. 2008)
 5. Ждрале Горан, Географски основи заштите животне средине и могућност туристичког активирања општине Трново (датум одбране: 28. 2. 2009)
 6. Матавуљ Драган, Природни потенцијал националног парка Козара у функцији развоја одрживог туризма (датум одбране: 27. 2. 2009)
 7. Братић Марија, Туристичко-географска анализа Старе планине у функцији развоја туризма (датум одбране: 21. 7. 2010) 
 8. Вукојевић Дајана, Туристичко-географска анализа Требиња (датум одбране: 9. 7. 2010)
 9. Голијанин Јелена, Морфографске карактеристике терена Јахорине у функцији одрживог туризма (датум одбране: 2. 12. 2010) 
 10. Јусуф Омеровић, Туристичко-географска анализа Тузле (датум одбране: 15. 7. 2011)
 11. Мирослав Милосављевић, Упоредна анализа туристичких потенцијала Нишке и Сијаринске бање (датум одбране: 15. 7. 2011)
 12. Бабић Саша, Основни фактори нарушавања животне средине на подручју општине Градишка (датум одбране: 1. 9. 2011)
 13. Бошковић Радослав, Могућности за развој туризма општине Гацко (датум одбране: 15. 12. 2012)
 14. Петровић Гордана, Туристичко-географска анализа гружанског краја у функцији развоја руралног туризма (датум одбране: 15. 12. 2012)
 15. Данијела Булатовић, Становништво као фактор развоја туризма на простору Семберије (датум одбране: 14. 5. 2013)
 16. Саша Милинковић, Природно - географски потенцијали и туристички ресурси Бање Врућице (датум одбране: 11. 7. 2013)

Студијски програм Настава географије 

 1. Лекић Жељко, Саобраћајни систем као фактор просторно-функционалне организације простора Града Источно Сарајево (датум одбране: 13. 11. 2010.)
 2. Трифуновић Млађен, Савремене тенденције и примјена интерактивног учења у настави географије (датум одбране: 15. 7. 2011)
 3. Данијел Даниловић, Демографски развој Горњег Подриња (датум одбране: 14. 5. 2013)
 4. Мариана Лукић Тановић  Демографски развоја града Источно  Сарајево - стање и перспектива  (датум одбране: 24. 10. 2013)

Одбрањене докторске дисертације

1.    Бранислав Драшковић, Хидролошке карактеристике сарајевске котлине (датум одбране: 17. 11. 2011)

2.    Кујунџић Славко, Географски простор Источног Сарајева, проблем отпада и његов утицај на животну средину (датум одбране: 3. 2. 2012)

 

Редовни професори