КАТЕДРА ЗА РУСИСТИКУ

Руководилац катедре: проф. др Саша Кнежевић

Секретар катедре: Весна Мићић

Ова комбинована катедра својеврсни је насљедник Катедре за руски језик и књижевност, која је основана 1961/1962. године на Филозофском факултету у Сарајеву, а 1972. године на истом факултету прерасла у Одсјек за словенске језике и књижевности. Пошто  у Републици Српској ни на једном од универзитета и факултета није постојао студиј рускога језика и књижевности, а пошто је за тим кадром исказивана потреба, новоoбновљени Филозофски факултет у Источном Сарајеву направио је, прије свега због недостатка универзитетских професора русистике, комбиновану катедру србистике и русистике, формирајући тако Катедру за руски језик и српски језик и књижевности.  Катедра, како јој и само име говори, уједињује два двопредметна студија: студије српског језика и књижевности и студије руског језика и књижевности, укључујући из тих студија неопходне предмете и њихове садржаје.

Катедра је почела с радом, уписом прве генерације студената, у школској 2009/2010. години.

Наставу на србистичким предметима изводили су и изводе наставници са Катедре за српски језик и књижевност, тако да није било потребно ангажовање ниједног другог наставника или сарадника за предмете из српског језика и књижевности укључене у студијски програм руског и српског језика и књижевности. Наставу из предмета руског језика и књижевности изводили су:

  • проф. др Драгољуб  Величковић (који је био и први наставник у пуном радном односу, од 2011.  а отишао у пензију 2013),  
  • доц. др Милена Маројевић (изабрана у  радни однос с пуним радним временом 2011);

            као гостујући (хонорарни)  наставници:

  • проф. др Радмило Маројевић са Филолошког факултета у Београду (од 2009. до 2011)
  • проф. др Драган Копривица са Филозофског факултета у Никшићу (од 2009. до данас),
  • доц. др Ана Пејановића са Филозофског факултета у Никшићу (од 2009. до 2011),
  • доц. др Наталија Брајковић са Филозофског факултета у Никшићу (од 2013), 

као и 

  • лектор  Марина Кебара са Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (од 2013).

Прва два стално запослена асистента на овој катедри бирана су 2014. године  из прве генерације завршених студента с ове катедре, а то су Милица Чамур и Весна Мићић.

Након завршетка првог циклуса студије прве генерације уписане  2009/2010. направљен је и на лиценцирање прослијеђен план мастер студија за руски језик и књижевност, који се сада налази у процесу лиценцирања и одбравања. Русистика је као научна област укључена и у докторске студије из филологије.