КАТЕДРА ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И СИСТЕМЕ

Руководилац катедре: доц. др Дaрко Дракулић

Секретар катедре: мр Аљоша Шљука

Редовни професори
Виши асистенти