КАТЕДРА ЗА ФИЗИКУ

Руководилац катедре: проф. др Драган Костић

Секретар катедре: Весна Милетић

Асистенти