КАТЕДРА ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО

Руководилац катедре: проф. др Милена Максимовић

Секретар катедре:доц. др Радославка Сударушић