КАТЕДРА ЗА ТЕАТРОЛОГИЈУ

Руководилац катедре: проф. др Бранко Брђанин

Секретар катедре: доц. др Радославка Сударушић