КАТЕДРА ЗА НОВИНАРСТВО

Руководилац катедре: доц. др Златиборка Попов- Момчиновић 

Секретар катедре: Александра Мандић, мр 

Студије новинарства на Филозофском факултету  Пале  почеле су 2006. године као смјер у оквиру тадашње Катедре за социологију и филозофију, а оснивачи су проф. др Ненад Кецмановић, проф. др Милош Ковачевић и проф. др Рајко Куљић. Катедра за новинарство формирана је 2007. гoдинe. Први шеф Катедре био је проф. др Ненад Кецмановић (2007.-2010.)  потом проф. др Милимир Мучибабић (2010.-2014.) и проф. др Љубомир Зубер (2014.-2016.). Први наставници из уже области студија били су проф. др Емил Влајки (Теорија и техника журнализма) и  проф. др Јеленка Воћкић-Авдагић (Системи информисања).  

Вијеће Катедре за новинарство чине: проф. др Љубомир Зубер, проф. др Биљана Милошевић-Шошо, доц. др Златиборка Попов- Момчиновић, Вук Вучетић, мр, Мр Дејана Радовановић-Шаренац, Мирослав Јокић,мр и Александра Мандић, мр.

Ванредни професори