КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

Руководилац катедре: проф. др Александар Стаматовић

Секретар катедре: Бојан Крунић

Садашња Катедра за историју Филозофског факултета у Источном Сарајеву почела је са радом академске 1997/1998. године као Одсјек за историју Филозофског факултета у Српском Сарајеву, а основана је рјешењем бр. УП-I-06-2/97 Министарства просвјете Републике Српске од 5. јуна 1997. године. По болоњским принципима Катедра је започела рад академске 2006/2007. године, а дозволу за рад број 07.023-3899/09, издало је Министарство просвјете и културе РС, 22. 06. 2009.

Руководиоци Катедре за историју од оснивања до 2014. године били су:

 • др Синиша Мишић, у периоду 1997-2001. године,
 • др Чедомир Лучић, у периоду 2001-2005. године,
 • др Славиша Перић, у периоду 2005-2007. године,
 • мр Драга Мастиловић, у периоду 2007-2008. године,
 • др Славиша Перић, у периоду 2008-2014. године.

Први наставници и сарадници који су радили на Одсјеку за историју академске 1997/1998. године, били су: проф. др Љубомир Милинковић, доц. др Синиша Мишић, доц. др Никола Самарџић, мр Сњежана Ферјанчић, мр Бранко Белић, асистенти Грујо Бјековић и Лазар Мацура, те проф. Митар Петровић. Наредне 1998/1999. академске године, осим наведених наставника и сарадника, у настави су, на другој години студија, ангажовани: академик проф. др Љубомир Максимовић, проф. др Видан Николић, проф. др Урош Милојевић, доц. др Радмила Николић, доц. др Ненад Лемајић, доц. др Милош Антоновић. Наредне академске 1999/2000. године, осим наведених, ангажовани су на трећој години студија: академик проф. др Милан Васић, доц. др Чедомир Лучић и мр Недељко Радосављевић, те проф. др Ђуро Тошић, на првој и другој години студија. Коначно, академске 2000/2001. године, на четвртој години студија ангажовани су проф. др Здравко Антонић, проф. др Милан Лазић, проф. др Никола Поповић и доц. др Славиша Перић на првој години студија. Сви наведени наставници и сарадници, осим доц. др Славише Перића, доц. др Чедомира Лучића и мр Недељка Радосављевића, били су хонорарно ангажовани.

У периоду од оснивања 1997. до 2014. године на Катедри за историју изводио је наставу већи број наставника и сарадника:

 • академик Милан Васић, као редовни професор изводио наставу на предмету Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • академик Љубомир Максимовић, као редовни професор изводио наставу на предметима: Историја Византије и Византијска цивилизација;
 • академик Здравко Антонић, редовни професор, изводио наставу на предмету Историја Југославије;
 • академик Зоран Лакић, као редовни професор изводио наставу на предмету Општа савремена историја;
 • академик Михаило Војводић, као редовни професор изводио наставу на предметима: Општа историја новог вијека I (XV - XVIII вијек) и Општа историја новог вијека II (XIX вијек), те, по болоњском програму, предмете из уже научне области Историја новог вијека;
 • академик Ђуро Тошић, редовни професор, изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја средњег вијека I и Помоћне историјске науке I и II, а, по болоњском програму, и данас изводи наставу на предметима: Јужни Словени у доба раног феудализма, Прве јужнословенске државе и Помоћне историјске науке I и II.
 • академик Никола Поповић, као редовни професор изводио наставу на предмету Општа савремена историја;
 • проф. др Ксенија Марицки Гађански, као редовни професор изводила наставу на предметима: Историја старог вијека I и II, Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II, као и предмете из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму;
 • проф. др Милан Лазић, као редовни професор изводио наставу на предмету Методика наставе историје;
 • проф. др Андрија Веселиновић, као редовни професор изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја средњег вијека II и Увод у историјске студије, а, по болоњском програму, предмете из уже научне области Историја средњег вијека;
 • проф. др Славиша Перић, као доцент, а затим и као ванредни професор изводио наставу на предметима: Увод у археологију I и II, а, по болоњском програму, изводи наставу на предметима Археологија I и II, Музеологија I и II, Увод у историјске студије, Историја историографије и Историјска географија;
 • проф. др Радивој Радић, као редовни професор изводи наставу на предметима: Историја Византије и Византијска цивилизација;
 • проф. др Маријана Рицл, као редовни професор изводила наставу на предметима: Историја старог вијека I и II, као и предмете из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму;
 • проф. др Војислав Јелић, као редовни професор изводио наставу на предметима Латински језик I и II;
 • проф. др Радош Љушић, као редовни професор изводио наставу на предмету Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • проф. др Ненад Лемајић, прво као доцент, а затим и као ванредни професор, изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја средњег вијека I и II, Општа историја средњег вијека I и II, Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека, Историјска географија и Увод у историјске студије, као и предмете из уже научне области Историја средњег вијека, по болоњском програму;
 • проф. др Чедомир Лучић, прво као доцент, а затим као ванредни и редовни професор, изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја новог вијека (XIX вијек), Општа историја новог вијека II (XIX вијек) и Увод у историјске студије;
 • проф. др Милован Пецељ, као редовни професор изводио наставу из предмета Историјска географија;
 • проф. др Ранко Пејић, као редовни професор изводио наставу на предметима Историја старог вијека I и II;
 • проф. др Александар Стаматовић, као ванредни професор изводи наставу на предметима Методика наставе историје I и II, као и наставу на поједним предметима из уже научне области Историја савременог доба и Историја новог вијека;
 • проф. др Владан Виријевић, као ванредни професор изводи наставу на предметима из уже научне области Историја савременог доба, по болоњском програму;
 • проф. др Видан Николић, као доцент изводио наставу из предмета Српски језик.
 • проф. др Радмила Николић, као доцент изводила наставу на предмету Педагогија и психологија;
 • проф. др Урош Милојевић, као редовни професор изводио наставу на предмету Социологија;
 • проф. др Љубомир Милинковић, као редовни професор изводио наставу на предметима Руски Језик I и II;
 • проф. др Драгољуб Величковић, као редовни професор изводио наставу на предметима Руски Језик I и II;
 • проф. др Снежана Билбија, као редовни професор изводила наставу на предмету Енглески језик I и II;
 • проф. др Симо Нешковић, као доцент и ванредни професор изводио наставу на предмету Педагогија и психологија;
 • проф. др Грујо Бјековић, као асистент изводио вјежбе на предмету Физичка култура.
 • проф. др Синиша Мишић, као доцент изводио наставу на предметима Историјска географија и Историја старог вијека;
 • проф. др Никола Самарџић, као доцент изводио наставу на предметима Увод у историјске студије и Општа историја новог вијека (XV - XVIII вијек);
 • проф. др Милош Антоновић, као доцент изводио наставу на предметима Општа историја средњег вијека и Помоћне историјске науке;
 • проф. др Милан Стакић, као ванредни професор изводио наставу на предметима Старословенски језик и Историја српског језика;
 • проф. др Снежана Ферјанчић, као виши асистент изводила вјежбе из предмета Историја старог вијека;
 • проф. др Сузана Рајић, као виши асистент, а затим као доцент изводила вјежбе и наставу на предмету Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • проф. др Биљана Сладоје Бошњак, као виши асистент изводила вјежбе из предмета Педагогија, а као доцент па ванредни професор изводи наставу из истог предмета;
 • проф. др Зоран Милошевић, као доцент изводио наставу на предмету Социологија;
 • др Недељко Радосављевић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • доц. др Нада Зечевић, као доцент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја средњег вијека, Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II;
 • доц. др Милош Ковић, као децент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја новог вијека;
 • доц. др Глигор Самарџић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Историја старог вијека I и II, а као доцент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму;
 • доц. др Ифигенија Драганић, као доцент изводила наставу на предметима Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II;
 • доц. др Радмило Пекић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Општа историја средњег вијека I и II;
 • доц. др Биљана Самарџић, као виши асистент изводила вјежбе на предметима Старословенски језик и Историја српског језика, а као доцент изводи наставу на истим предметима;
 • доц. др Марија Летић, као асистент и виши асистент изводила вјежбе на предметима Енглески језик I и II, а као доцент изводи наставу на истим предметима;
 • доц. др Вера Вујевић, као асистент и виши асистент изводила вјежбе из предмета Енглески језик I и II;
 • доц. др Сања Куљанин, као асистент и виши асистент изводила вјежбе на предмету Српски језик;
 • доц. др Сања Опсеница, као доцент изводила наставу на предмету Психологија;
 • доц. др Јасна Богдановић Чурић, као доцент изводила наставу на предмету Психологија;
 • доц. др Горјана Коледин, као асистент изводила вјежбе на предмету Психологија;
 • доц. др Радомир Чолаковић, као доцент изводи наставу на предмету Психологија;
 • доц. др Александар Ратковић, као доцент изводио наставу на предметима Историја старог вијека I и II;
 • Лазар Мацура, као асистент изводио вјежбе на предмету Енглески језик I и II;
 • професор Митар Петровић, изводио наставу на предметима Латински језик I и II;
 • мр Бранко Белић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Увод у археологију и Историја старог вијека;
 • мр Драга Мастиловић, као асистент изводио вјежбе на предметима: Историја Југославије, Општа савремена историја и Увод у историјске студије, а као виши асистент изводи вјежбе из уже научне области Историја савременог доба, Увод у историјске студије и Историја историографије;
 • мр Жана Гавриловић, као асистент изводила вјежбе на предметима Енглески језик I и II, а као виши асистент изводи вјежбе на истим предметима;
 • мр Наташа Костић, као асистент изводила наставу на предмету Педагогија и психологија, а као виши асистент на предмету Психологија;
 • мр Јелена Малинић, као виши асистент изводила вјежбе на предмету Психологија;
 • Маја Лаковић, као асистент изводила вјежбе из предмета Општа историја новог вијека I (XV - XVIII вијек) и Општа историја новог вијека II (XIX вијек), а као виши асистент изводи вјежбе на предметима из уже научне области Историја новог вијека;
 • Славиша Вулић, као виши асистент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја новог вијека и Историјска географија;
 • Маријана Млађеновић, као асистент изводила наставу на предметима Историја старог вијека I и II, Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II, а данас изводи вјежбе на предметима из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму, као и вежбе из класичних језика: Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II.

Већина наведених наставника и сарадника била је хонорарно ангажована у настави на Катедри за историју, а у сталном радном односу на Филозофском факултету у Источном Сарајеву, били су или су још увијек сљедећи наставници и сарадници:

 • академик Ђуро Тошић
 • проф. др Славиша Перић
 • проф. др Чедомир Лучић
 • проф. др Милован Пецељ
 • проф. др Драгољуб Величковић
 • проф. др Снежана Билбија
 • проф. др Александар Стаматовић
 • проф. др Биљана Сладоје Бошњак
 • проф. др Зоран Милошевић
 • доц. др Нада Зечевић
 • доц. др Радмило Пекић
 • доц. др Марија Летић
 • доц. др Вера Вујевић
 • доц. др Сања Куљанин
 • доц. др Јасна Богдановић Чурић
 • доц. др Радомир Чолаковић
 • доц. др Горјана Коледин
 • доц. др Александар Ратковић
 • др Недељко Радосављевић
 • мр Драга Мастиловић
 • мр Жана Гавриловић
 • мр Наташа Костић
 • мр Јелена Малинић
 • Маријана Млађеновић
 • Маја Лаковић
 • Славиша Вулић
 • Бојан Крунић

Први наставни план усвојен је академске 1997/1998. године.

Први наставни план измијењен је академске 2003/2004. године, а  сљедећи је израђен у духу болоњског процеса и примјењује се у настави од академске 2006/2007. године. Тај наставни план је дјелимично, у оквиру дозвољених 20 ЕСПБ, измијењен 2010. године и од тада се према њему изводи настава на студијама првог циклуса Историје.

Историјат постдипломских студија на Катедри за историју

Иницијативу за покретање постдипломских магистарских студија на Катедри (Одсјеку) за историју Филозофског факултета дало је Вијеће Одсјека на сједници од 11. маја 2006. године. Овај приједлог усвојен је одлуком бр. 1148/06 од 19. маја 2006. године од стране Наставно-научно вијеће Филозофског факултета. 

Након академика Здравка Антонића, руководилац постдипломских студија био је академик Михаило Војводић, а затим академик Ђуро Тошић.

Студије другог циклуса (мастер), 2012/2013. године

Настава на мастер студијама (студије другог циклуса) на Катедри за историју Филозофског факултета покренута је академске 2012/2013. године, а њима је претходио поступак акредитације и лиценцирања од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске. Студије другог циклуса (мастер студије) покренуте су на основу Рјешења бр. 07.023/612-253-8/10 од 17. 10. 2011 и Дозволе за извођење студијског програма бр. 07.023/612-253-9/10, издатих од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Студент који заврши дипломске академске студије стиче звање дипломирани историчар (master) и оспособљен је за сљедећа занимања: сарадник и истраживач у универзитетској настави, истраживач у научном институту, предавач историје на нематичним факултетима, архивиста, кустос, те самостални уредник у издаваштву или у информативним редакцијама. Наставу на мастер студију изводе: академик Ђуро Тошић, проф. др Славиша Перић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Александар Стаматовић, доц. др Нада Зечевић, доц. др Глигор Самарџић, доц. др Марија Летић, доц. др Милена Маројевић, мр Драга Мастиловић и мр Александар Петровић.

Одбрањене дисертације

 1. Билинац Ранко, Митрополит Петар Зимоњић (1866-1941) (датум одбране: 4. 5. 2012)

Одбрањени магистарски радови

1.Премовић Маријан,  Жупа Будимља у средњем веку (датум одбране: 11. 6. 2010)

2. Слободан Продић, Развој монашког живота у Србији под утицајем манастира Хиландара од 13. до половине 15. века (датум одбране: 12. 12. 2013.)

 

 

Редовни професори