КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

Руководилац катедре: проф. др Златко Павловић

Секретар катедре: Соња Каурин

Катедра за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву баштини насљеђе оних катедри са Филозофског факултета у Сарајеву које су окупљале научне раднике из области педагогије и сродних области. Одсјек за педагогију на Филозофском факултету у Сарајеву основан је 1962. године, а прва генерација студената уписана је академске 1963/1964. године. Стални наставници на Одсјеку тада су били др Петар Мандић, др Никола Филиповић, др Бранко Ракић, проф. Александар Бојковски и асистенти Исмет Диздаревић и Мухамед Муратбеговић.

Након обнављања рада Филозофског факултета у Источном Сарајеву, 1994. године, са радом је почео и Одсјек за педагогију и психологију. Посебан допринос покретању рада Одсјека за педагогију и психологију дали су др Гојко Бабић, први декан Филозофског факултета по обнављању његовог рада, др Петар Мандић и др Ратко Дунђеровић.  Поред њих, покретању рада Одсјека за педагогију и психологију допринијели су и тада виши асистенти мр Симо Нешковић и мр Раде Попадић. Академске 1997/1998. године, умјесто Одсјека за педагогију и психологију, са радом је почео Одсјек за педагогију и андрагогију. На том одсјеку настава је извођена до академске 2000/2001. године, када је умјесто Одсјека за педагогију и андрагогију, почео са радом Одсјек за педагогију. Академске 2006/2007. године почиње извођење наставе на Студијском програму за педагогију, према болоњским критеријумима, а 2010/2011. почео је са радом други циклус студија.

Радом Катедре за педагогију од њеног оснивања до данас роководилa су четири наставника:

 • проф. др Гојко Бабић, у периоду од 1995. до 2002. године,
 • проф. др Симо Нешковић, у периоду од 2002. до 2005. године,
 • проф. др Раде Попадић, у периоду од 2005. до 2010. године и
 • проф. др Златко Павловић, од 2011. године.

Oд оснивања Одсјека за педагогију у извођењу наставног процеса учествовао је већи број наставника и сарадника. Првих година рада био је ангажован значајан број наставника са универзитета у окружењу. Постепено је на Катедри развијан властити кадар. Списак наставника и сарадника који су радили на Студијском програму за педагогију и психологију, Студијском програму за педагогију и андрагогију и Студијском програму за педагогију:

 • проф. др Гојко Бабић, редовни професор, први декан Филозофског факултета и први шеф Катедре за педагогију, један од оснивача Филозофског факултета, изводио је наставу на предметима: Историја педагогије, Андрагогија 1, Методологија, Андрагогија  2, Андрагогија  2, Историја андрагогије, Учење одраслих, Андрагогија рада, Методика андрагошког рада (1994/1995. до 2000/2001);
 • проф. др Петар Мандић, редовни професор, изводио је наставу на предметима: Педагогија 1, Педагогија 2, Васпитање и савјетодавни рад (1994/1995. до 1996/2007)
 • проф. др Ратко Дунђеровић, редовни професор, изводио је наставу на предметима: Социјална психологија и Психометрија (1997/1998. до 2008/2009);
 • проф. др Босиљка Ђорђевић, редовни професор, изводила је наставу од 1994/1995. до 1996/1997. године  на предмету Општа психологија;
 • проф. др Петар Стојаковић, редовни професор (Педагошка психологија 1 и Педагошка психологија 2), 2000/2001;
 • проф. др Крстивоје Шпијуновић, редовни професор, изводио је наставу од 1998/99. године на предметима: Методика математичког образовања, Методика васпитнообразовног рада II, Методичке основе природно-математичког образовања, Иновативни методички модели природно-математичког образовања;
 • проф. др Младен Вилотијевић, редовни професор, (1996/1997-2006/2007) изводио је наставу на предметима: Дидактика 1, Дидактика 2, Дидактика;
 • проф. др Ђуро Сврдлин, редовни професор, предавао од 1996/1997. до 2000/2001. године  предмет  Предшколска педагогија;
 • проф. др Вељко Банђур, редовни професор, предавао од 2004/2005. године сљедеће предмете: Методологија педагошких истраживања, Методика васпитнообразовног рада I, Увод у методологију педагогије, Методичке основе језичко-умјетничке наставе, Иновативни методички модели језичко-умјетничке наставе, Академско писање;
 • проф. др Симо Нешковић, ванредни професор, радио као виши асистент од 1994/1995, а  од 2000/2001. до 2010/2011. изводио наставу на предметима: Методика језичког образовања, Предшколска педагогија, Историја педагогије, Методика васпитнообразовног рада I, Васпитање за демократију, Општа историја педагогије I ,Општа историја II, Национална историја педагогије;
 • проф. др Цвијетин Лукић, редовни професор, предавао од 1995/1996. до 1997/1998. године предмет Развојна психологија.
 • проф. др Драгољуб Крнета, редовни професор, од 2005/2006. године изводио наставу на предметима: Педагошка психологија 1, Педагошка психологија 2, Педагошка психологија, Социјална психологија, Увод у педагошку психологију, Психологија учења и наставе;
 • проф. др Ратко Пејић, редовни професор, предавао од 2000/01. године предмете: Андрагогија, Методика рада педагога, Породична педагогија, Домска педагогија, Увод у андрагогију, Породични односи и особе трећег доба;
 • проф. др Раде Попадић, редовни професор, радио као виши асистент од 1994/2005, а од од 1997/1998. до 2011/2012. изводио наставу на предметима: Васпитање и савјетодавни рад,  Педагогија I, Специјална педагогија, Основи педагошке дијагностике са савјетодавним радом,Увод у педагогију,Компоненте васпитања, Хуманизација односа међу половима, Основи специјалне педагогије,Методика специјалне педагогије, Савремени токови у педагогији;
 • проф. др Митар Миљановић, редовни професор, предавао од 1995/1996. до 1996/1997. године предмет Социологија;
 • проф. др Милош Блажић, редовни професор, предавао од 1994/1995. до 1996/1997. године предмет Статистика;
 • проф. др Симо Турудија, редовни професор, предавао од 1997/1998. до 2000/2001. године предмете: Педагошка психологија 1, Педагошка психологија 1, Образовање и мас-медији;
 • проф. др Данимир Мандић, редовни професор, предавао од 1997/1998. године предмете: Педагошка информатика, Информатика, Основи информатике, Образовна технологија;
 • проф. др Љубинка Милошевић, редовни професор, предавала од 1997/1998. до 2000/2001. године предмет Педагогија 2;
 • проф. др Радмила Николић, редовни професор, предавала од 2000/2001. до 2001/2002. године предмет Педагогија 2;
 • проф. Марина Ратковић, предавала од 1994/1995. до 1996/1997. године предмет Енглески језик;
 • проф. др Грујо Бјековић, редовни професор, предавао од 1998/1999. до 2000/2001. године предмет Физичка култура;
 • проф. др Раденко Круљ, редовни професор, предавао од 1998/1999. до 2005/2006. године предмете: Методологија и Статистика;
 • проф. др Стојан Ценић, редовни професор, предавао од 1998/1999. до 1999/2000. године предмет Историја андрагогије;
 • проф. др Снежана Билбија, редовни професор, предавала од 1999/2000. до 2004/2005. године предмете: Енглески језик 1 и Енглески језик 2;
 • проф др Урош Младеновић, редовни професор, предавао од 2002/2003. до 2004/05. године предмете: Општа психологија и Развојна психологија;
 • проф. др Видан Николић, редовни професор, предавао од 2001/2002. године предмете: Српски језик, Правопис српског језика, Граматика српског језика;
 • проф. др Радивој Кулић, редовни професор, предавао 1998/1999. године предмет Андрагогија;
 • проф. др Новак Лакета, редовни професор, изводио наставу од 2002/2003. године на предметима: Системи образовања, Компаративна педагогија, Основи дидактике, Основи компаративне педагогије, Компаративни преглед школских система, Васпитање и школа;
 • проф. др Љубо Милинковић, редовни професор, предавао од 1997/1998. до 1999/2000. године предмет Руски језик;
 • проф. др Драгољуб Величковић, редовни професор, предавао од 1999/2000. до 2012/2013. године предмет Руски језик;
 • проф. др Миодраг Јовановић, редовни професор, предавао од 2008/2009. до 2010/2011. године предмете:  Српски језик, Правопис српског језика, Граматика српског језика;
 • проф. др Миланка Бабић, ванредни професор,  изводила наставу 2011/2012. године на предмету Правопис српског језика;
 • проф. др Иван Коларић, редовни професор, предавао oд 2010/2011. до 2011/2012. године предмете: Филозофија, Основи филозофије, Логика;
 • проф. др Драго Бранковић, редовни професор, предавао од 2001/2002. године предмет Савремени токови у педагогији;
 • проф. др Ненад Сузић, редовни професор, предавао од 2001/2002. године предмете: Социологија образовања, Педагогија II, Учење учења;
 • проф. др Миле Илић, редовни професор, изводио ја наставу од 2007/2008. године на предметима: Школска педагогија, Васпитање за демократију, Дидактичке теорије, Основе школске педагогије, Модели савремене школе, Алтернативне школе,Методика васпитања за демократију,Национална историја педагогије,Организовање инклузивног васпитања и образовања;
 • проф. др Аурел Божин, редовни професор, предавао од 2005/2006. до 2009/2010. године предмет Развојна психологија;
 • проф. др Стеван Стевић, редовни професор, предавао од 1996/1997. до 1998/1999. године предмет Статистика;
 • проф. др Желимир Вукашиновић, ванредни професор, предавао од 2008/2009. године предмете Основи филозофије и Етика;
 • проф. др Јасна Богдановић Чурић, ванредни професор, предавала од 2002/2003. године предмете Увод у психологију и Психологија учења и наставе;
 • проф. др Радован Чокорило, редовни професор, предавао од 2001/2002. до 2003/2004. године предмет Општа психологија;
 • проф. др Зоран Николић, ванредни професор, предавао од 2011/2012. до 2012/2013. године предмет Основе социологије;
 • проф. др Драго Вуковић, ванредни професор, предавао од 2009/2010. године предмет Основе социологије;
 • доц. др Вера Вујевић, доцент, изводила наставу од 2007/2008. године на предметима: Енглески језик-основе, Енглески језик--фонетика, Енглески језик - морфологија;
 • проф. др Спасенија Ћеранић, редовни професор, предавала од 2010/2011. године предмете Хуманистичка психологија и Развојна психологија;
 • проф. др Биљана Сладоје Бошњак, ванредни професор, радила као асистент од 2000/2001. године, а од од 2008/2009. године изводила наставу на предметима: Општа историја I, Општа историја II, Национална историја педагогије,Теорије васпитања, Увод у методологију педагогије, Методе и технике педагошког истраживања, Истраживање педагошке праксе,Општа историја педагогије I, Општа историја педагогије II, Методологија научно-истраживачког рада, Антропологија васпитања и образовања.
 • проф. др Бранка Ковачевић, ванредни професор, радила као асистент од 2000/2001. године, а од 2008/2009. године изводила наставу на предметима: Основе социјалне педагогије, Интерактивне методе у настави, Наставни системи ,Дидактичке иновације, Интерактивно учење, Основи дидактике, Настава и учење;
 • проф. др Владимир Милисављевић, ванредни професор, предавао од 2008/2009. године предмет Логика;
 • проф. др Радомир Чолаковић, ванредни професор, предавао од 2009/2010. до 2010/2011. године предмет Увод у психологију;
 • проф. др Перо Спасојевић, ванредни професор, предавао од 2011/2012. до 2012/2013. године предмете Предшколска педагогија I и Предшколска педагогија II;
 • проф. др Златко Павловић, ванредни професор, од 1997/1988. године радио као асистент, а од 2005/2006. године изводио наставу на предметима: Основи педагошке статистике, Статистика у педагошком истраживању, Педагошка докимологија, Педагошке основе мотивације и комуникације,Увод у педагогију, Компоненте васпитања;
 • проф. др Мирослав Гаврић, ванредни професор, предавао од 2008/2009. године предмет Психологија личности;
 • проф. др Зоран Аврамовић, ванредни професор, предавао од 2007/2008. године предмете Социологија образовања и Основи социологије;
 • проф. др Рајко Куљић, редовни професор, предавао од 2008/2009. до 2010/2011. године предмет Основе социологије;
 • проф. др Јасна Барјактаревић, редовни професор, предавала од 2009/2010. године предмете Социјална психологија и Психологија личности;
 • доц. др Божица Јовић, доцент, изводила наставу од 2011/2012. године на предметима: Енглески језик - синтакса, Енглески језик - основе, Енглески језик - морфологија;
 • доц. др Јасна Максимовић, доцент, предавала од 2012/2013. године предмете Основи специјалне педагогије и Методика специјалне педагогије;
 • проф. др Светозар Богојевић, редовни професор, изводио наставу од 2012/2013. године на предметима: Предшколска педагогија I, Предшколска педагогија II, Дјечија игра и развој стваралаштва, Системи и програми предшколског васпитања;
 • доц. др Горјана Коледин, доцент, предавала од 2012/2013. године предмет Увод у педагошку психологију;
 • доц. др Ненад Лалић, доцент, предавао од 2012/2013. године предмет Управљање и руковођење школом;
 • доц. др Шуајб Солаковић, доцент, предавао од 2013/2014. године предмет Увод у психологију;
 • доц. др Ева Камерер, доцент, предавала од 2012/2013. године предмете  Основи филозофије и Логика;
 • мр Мирјана Јефтовић, виши асистент, изводила вјежбе од 2007/2008.године.
 • мр Далиборка Шкипина, виши асистент, изводила вјежбе од 2008/2009. године.
 • Соња Вуковић, асистент, изводи вјежбе од 2013/2014. године.

На Одсјеку за педагогију и психологију настава се изводила од академске 1994/1995. до академске 1997/1998. године. Године 1997, умјесто Одсјека за педагогију и психологију, са радом почиње Одсјек за педагогију и андрагогију. На Одсјеку се настава изводила од академске 1997/2008. до академске 2000/2001. године.  Умјесто Одсјека за педагогију и андрагогију, у академској 2000/2001. години са радом почиње Одсјек за педагогију. Настава је на том одсјеку извођена од академске 2000/2001. до академске 2006/2007. године. У академској 2006/2007. години настава се почиње изводити према болоњским принципима.

Прва корекција овог наставног плана извршена је академске 2008/2009. године, када је изборни предмет из осмог семестра Управљање и руковођење школом пребачен у седми семестар као обавезни предмет, док је обавезни предмет из седмог семестра Просвјетна политика и школско законодавство пребачен у осми семестар као изборни предмет. Број ЕСПБ бодова исти је за оба предмета. Наредна промјена извршена је академске 2013/2014. године, када је за наставни предмет Дидактичке иновације, из шестог семестра фонда часова, умјесто 1+2, промијењен на 2+2 (број кредита остао је исти). 

Постдипломски студиј педагогије почео је са радом академске 2001/2002. године.

Академске 2005/2006. године наставни је план измијењен. Предмет Национална историја педагогије, умјесто у III и IV семестру, слушао се у I и II семестру. Предмет Методологија научно-истраживачког рада, умјесто у I и II семестру, слушао се у III и IV семестру. Уведен је нови предмет - Психологија учења. Међу изборним предметима, умјесто предмета Образовна информациона технологија, уведен је предмет Дидактичко-информационе иновације. До наредне измјене плана дошло је академске 2008/2009. године. На предмету Дидактичке теорије и иновације у III семестру број часова са 25 смањен је на 20, а у IV семестру са 20 на 15. На предмету Национална и историја педагогије, у II семестру број часова повећан је са 15 на 20. Умјесто 25 часова у III семестру, на предмету Методологија научно-истраживачког рада, број часова смањен је на 20. На предмету Психологија учења у III семестру, умјесто 15 часова, број је смањен на 10 часова. У III и IV семестру уведен је на нови предмет - Методика рада педагога. Страни језик, са III и IV семестра, пребачен је у I и II семестар, а фонд часова, са 15+15, смањен је на 15+10 часова. У изборним предметима Компаративна педагогија замијењена је предметом Васпитање и савјетодавни рад.

Посљедња генерација студената постдипломског студија уписана је академске 2009/2010. године.

Мастер студиј

Други циклус студија педагогије почео је са радом академске 2011/2012. године.

Одбрањени магистарски радови

 1. Нада Вилотијевић, Утицај вредносне оријентације омладине на хуманије односе међу половима(датум одбране: 5. 6. 1998)
 2. Драган Јешић, Утицај породице на садржај и провођење слободног времена младих(датум одбране: 1. 7. 1998)
 3. Мухамед Омеровић, Еколошке потребе као детерминанте моделовања програма еколошког васпитања ученика(датум одбране: 15. 4. 2004)
 4. Берка Клинић, Мултидисциплинарни приступ у раду са родитељима дјеце с посебним потребама(датум одбране: 14. 4. 2005)
 5. Здравко Марјановић, Планирање и евалуација као детерминанте моделовања и управљања квалитетном школом (датум одбране: 18. 6. 2005)
 6. Бабић Марио, Улога електронских медија у реализацији наставног процеса(датум одбране: 23. 6. 2006)
 7. Данка Сушић, Реформске промјене као детерминирајући фактор за примјену иновација у настави(датум одбране: 27. 6. 2006)
 8. Изет Пехлић, Активно провођење слободног времена - извор варијабилитета у васпитно-образовном процесу (датум одбране: 18. 9. 2006)
 9. Милорад Перкановић, Игре и центри за учење у првом разреду основне школе (датум одбране: 3. 11. 2006)
 10. Којо Симић, Традиционално и модерно у оцјењивању ученика(датум одбране: 3. 11. 2006)
 11. Салим Мухић, Улога повратне информације у заснивању наставе као цјеловитог сазнајног система рада(датум одбране: 15. 3. 2007)
 12. Маринко Савић, Педагошко-психолошка обиљежја ученика као фактори изостајања са наставе(датум одбране: 16.3.2007)
 13. Славиша Јењић, Повезаност особина личности са нивоом естетског стваралаштва ученика средњих школа(датум одбране: 19.3.2007)
 14. Илић Војислав, Педагошко-инструктивни и савјетодавни рад директора у савременој школи(датум одбране: 24.12.2007)
 15. Шемсо Ишерић, Стручно усавршавање наставника као детерминанта реформе образовања(датум одбране: 29. 5. 2008)
 16. Савка Обрадовић, Атмосфера у породици као фактор социјализације младих(датум одбране: 30.6.2008)
 17. Весна Миушковић, Сарадња наставника и родитеља у васпитно-образовном раду са дјецом посебних потреба(датум одбране: 2.10. 2008)
 18. Јадранка Ђурић, Ефекти тематског планирања у вртићу и првој тријади деветогодишњег образовања(датум одбране: 5. 11.2009)
 19. Мирјана Јефтовић, Окружење ученика и циљне оријентације ученика(датум одбране: 5.3.2010)
 20. Рајка Гламочика, Рецепција наставе у другој тријади основне школе(датум одбране: 25.3.2010)
 21. Нина Нинковић, Педагошко-психолошке карактеристике наставника и њихов однос према оцјењивању ученика (датум одбране: 2.7.2010)
 22. Слободан Јовић, Књижевноумјетнички текстови у функцији моралног васпитања ученика(датум одбране: 11.12.2010)
 23. Маја (Андрија) Трифуновић, Дидактички аспекти образовања на даљину (датум одбране: 17.12.2010)
 24. Влатка Спасојевић, Примјена метода подстицања и спречавања у основној школи (датум одбране: 6.6.2011)
 25. Алага Хоџић, Ефекти интерактивне наставе математике различитих нивоа сложености (датум одбране: 7.7.2011)
 26. Арзија Махмутовић, Утицај социо-културних фактора на припремљеност дјеце за полазак у школу(датум одбране: 15.7.2011)
 27. Миладин Миличић, Моделовање дидактичких ресурса у основној школи(датум одбране: 30.9.2011)
 28. Далиборка Шкипина, Значај сталешке организације учитеља зашколство и развојпедагошких идеја у Босни и Херцеговини(1878-1918)(датум одбране: 11.10.2011)
 29. Србислава Павлов, Реформске промјене у савременој школи(датум одбране: 24.10.2011)
 30. Амела Човчић, Чиниоци унапређивања слободних активности у физичком васпитању ученика разредне наставе(датум одбране: 2.11.2011)
 31. Бенида Пљакић, Односи родитеља и ученика завршних разреда основне школе према настави физичког васпитања(датум одбране: 19.3.2012)
 32. Сања Милић, Дидактичке специфичности рада са даровитим ученицима у основној школи(датум одбране: 6.4.2012)
 33. Тијана Батинић, Педагошки аспекти подстицања унутрашње мотивације (датум одбране: 30.8.2012)
 34. Станица Марковић, Ставови ученика основне школе према наставницима(датум одбране: 15.10.2012)
 35. Душко Петровић, Теоријске основе и модели инклузивне разредне наставе(датум одбране: 16.11.2012)
 36. Бошко Бановић, Актуелности дидактичких идеја и концепција Војислава Бакића(датум одбране: 5.12.2012)
 37. Биљана Новковић Цветковић, Вредновање примене информационо-медијских иновација у функцији унапређивања и системског утемељења наставног процеса(датум одбране: 14.12.2012)
 38. Слађана Вилотић, Дидактичко-методичке специфичности у инклузивном наставном процесу(датум одбране: 14.12.2012)
 39. Ранка Шкркар, Стилови рада наставника и однос ученика према настави(датум одбране: 15.3.2013)
 40. Лидија Гочевић, Активности у слободно вријеме и асоцијално понашање младих (датум одбране: 28.6.2013)
 41. Марица Цветковић, Предшколска дјеца и њихово окружење у свјетлу услова и могућности за рано учење(датум одбране: 8.7.2013)
 42. Санела Калач, Ефикасност примене информатичке технологије у образовању на даљину(датум одбране: 6.9.2013)

 Доктори педагошких наука

 1. Раде Попадић, Ставови и психонеуротске тенденције код ученика као детерминирајући фактор индивидуалне наставе физичког васпитања(датум одбране: 29. 8. 1997)
 2. Цвијан Ђапановић, Проблем рационализације наставе друштвених наука у основној школи(датум одбране: 5. 12. 1998)
 3. Владо Симеуновић,Фактори успешног образовања старешина у рату  (датум одбране: 27. 2. 1999)
 4. Ратко Пејић, Рационалност и квалитет рада наставника у разредној настави(датум одбране: 30. 4. 1999)
 5. Симо Нешковић, Васпитнообразовни рад и културни значај српског просвјетног и културног друштва „Просвјета"од 1902. до 1914. (датум одбране: 7. 2. 2000)
 6. Нада Вилотијевић,  Утицај породице на вредносне оријентације будућих учитеља(датум одбране: 22.1.2001)
 7. Гордана Будимир - Нинковић, Вредносне оријентације младих и одраслих(датум одбране: 6. 3.2002)
 8. Данимир Мандић, Дидактичко-информатичке иновације као детерминирајући факторобразовања и стручног усавршавања наставника у школи (датум одбране: 16.8.2002)
 9. Божидар Радановић,   Психолошка и педагошка вриједност народних епских пјесама косовског и покосовског циклуса и пјесама о Марку Краљевићу (датум одбране: 9.9.2002)
 10. Драган Јешић,  Начини и услови реализације наставног плана и програма као фактора оптерећености ученика (датум одбране: 22. 8.2005)
 11. Фехим Рошић, Васпитни значај и утицај стила родитељства у процесу формирања појма о себи(датум одбране: 10. 11.2005)
 12. Мирко Бањац, Облици комуникације које наставници примјењују у систему оцјењивања ученика(датум одбране: 3. 5.2006)
 13. Мухамед Омеровић, Вредновање квалитета васпитно-образовног рада као чинилац сталних развојних промјена у школи (датум одбране: 19. 5.2006)
 14. Биљана Сладоје-Бошњак, Наставни стилови и метакогнитивне стратегије ученика (датум одбране: 11. 7. 2008)
 15. Борка Вукајловић, Идентификација фактора који детерминишу имплементацију инклузивног образовања (датум одбране: 20. 11. 2008)
 16. Драгана Станојевић, Утицај кооперативних облика рада на васпитно-образовне резултате и однос ученика према школи (датум одбране: 10. 12. 2008)
 17. Младен Пурић, Философија васпитања у дјелу Св. Јована Златоуста (датум одбране: 12. 11. 2009)
 18. Здравко Марјановић, Чиниоци ефикасне организације педагошког рада и управљања промјенама у савременој школи (датум одбране: 8. 09. 2010)
 19. Јелена Максимовић, Улога акционих истраживања у унапређивању васпитно-образовне праксe (датум одбране: 20. 5. 2011)
 20. Савка Обрадовић, Односи у породици као фактор школског успјеха младих са тешкоћама у развоју (датум одбране: 27. 9. 2011)
 21. Јасна Максимовић, Утицај васпитно-образовног рада на развој физичких способности ученика с посебним потребама (датум одбране: 18. 11. 2011)
 22. Маринко Савић, Функција школе у откривању, сузбијању и превенцији поремећаја у понашању ученика (датум одбране: 12. 1. 2012)

 

Виши асистенти
Асистенти