Први уписни рок другог циклуса студија

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама

  1. пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
  2.  полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. са почетком у 9,00 часова;
  3. објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14,00 часова;
  4. упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године, а завршава се 29.09.2017. године

 

Факултет

Контакт

информације

Студијски програм

Буџет

Суфинансирање

Страни

држављани

Ванредни

Укупно

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

http://www.ffuis.edu.ba

 

 

 

 

 

 

71420 Пале,

Алексе Шантића 3

Тел: 057/227-410

Факс: 057/223-479

Историја

0

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

171

Филозофија

0

5

2

3

Социологија

0

5

2

3

Новинарство

0

5

2

3

Педагогија

0

5

2

3

Српски језик и књижевност

0

10

2

0

Енглески језик и књижевност

0

10

2

5

Математика и физика

0

7

2

1

Математика и рачунарство

0

7

2

1

Психологија

0

18

2

0

Руски и српски језик и књижевност

0

5

2

3

Географија

0

5

2

5

Кинески и енглески језик и књижевност

0

5

2

0

Разредна настава

0

5

2

3

Општа књижевност и библиотекарство

0

5

2

3

 

Више информација у Конкурсу

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале