Други уписни рок на другом циклусу студија у академској 2017/18. години

Други уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 16. 10. 2017. а завршава се 20. 10. 2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 23. 10. 2017. са почетком у 9,00 часова;
(3) објављивање резултата конкурса је 24. 10. 2017. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата обавиће се од 25. 10. 2017. до 27. 10. 2017. године. 

Приликом пријаве на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећа документа:

  • овјерену копију дипломе првог циклуса (или увјерења о дипломирању ако није извршена промоција), односно овјерену копију дипломе основних студија за студенте који су завршили студије по Закону о универзитету (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),
  • овјерену копију увјерења о положеним испитима првог циклуса студија или овјерену копију додатка дипломи,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • увјерење о држављанству,
  • наставни план и програм завршених студија овјерен од стране факултета (за студенте који су завршили студије по Закону о универзитету)
  • накнада од 60 КМ у сврху полагања пријемног испита, плаћа се на издвојеном шалтеру поште на Факултету
  • накнада од 30 КМ за подношење захтјева за  еквиваленцију,  плаћа се на издвојеном шалтеру поште на Факултету

Кандидати који су завршили студије по Закону о универзитету, уз пријаву, достављају наставни план и програм ради провођења поступка еквиваленције.

Напомена: Образац пријаве и образац захтјева за еквиваленцију, може се преузети на шалтеру студентске службе или електронски.

Број слободних мјеста

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале