Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна/умјетничка област Општа психологија

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале