Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање виши асистент, ужа научна област Алгебра и геометрија

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале