Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента , ужа научна/умјетничка област: Специфични језици, ужа образовна област: Русистика: Руски језик и лингвистика

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале