Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставника у сва наставно-научна звања, ужа научна област Математичка анализа и примјене

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале