Резултати испита из Методике практичне наставе математике 2

Испит из Методике наставе математике 2, одржан 3. 10. положили су:

- Наташа Влачић             6

- Миљана Ковачевић      6

- Снежана Перуничић      7

- Биљана Бован                6

-  Милица Мићовић           6

- Жељана Петровић         6

- Свјетлана Илић              8

- Валерија Анђушић         6

Термин уписа оцјена објавиће се накнадно.

Испит из Методике наставе математике 1 нико није положио. 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале