Мастер студије – општа књижевност и библиотекарство

Образовни профил: МАСТЕР КОМПАРАТИВИСТИКЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-ОК1-1 Методологија и техника научног рада О не I 4+2 10
М-ОК1-2 Преглед савремених књижевних теорија О не I 4+3 8

М-ОК1-3/1

М-ОК1-3/2

М- ОК1-3/3

Антиутопијски роман 20. вијека

Свјетска драма 20. вијека

Постмодерна књижевност
И не I 4+2 6

М-ОК1-4/1

М-ОК1-4/2

М-ОК1-4/2

Компаративни контекст авангардне лирике

Српски роман 20.вијека у компаративном контексту

Институција књижевности
И не I 4+2 6
Мастер студиј  (други семестар)
М-ОК2-1 Испит из уже стручне области О не II 0+5 5
М-ОК2-2 Завршни мастер рад О не II 0+20 25

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале