О студијском програму општа књижевност и библиотекарство

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР И ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
БС-1-1  Историја писма О не I 2+2 6
БС-1-2  Информациони извори на интернету О не I 2+2 6
БС-1-3  Пракса у библиотеци I О не I 0+2 2
БС-1-4  Фонетика и фонологија српског језика О не I 2+2 5
БС-1-5  Старословенски језик О не I 2+2 6
БС-1-6  Увод у општу лингвистику О не I 2+1 3

БС-1-7/1

 Страни језик 1

И не I 0+2 2
БС-2-1  Основе библиотекарства О не II 2+2 6
БС-2-2  Историја књиге и библиотека О не II 2+2 6
БС-2-3  Пракса у библиотеци II О не II 2+2 2
БС-2-4  Творба ријечи у српском језику О не II 2+2 6
БС-2-5  Стара српска књижевност О не II 2+2 5
БС-2-6  Културна историја Срба О не II 2+1 3

БС-2-7/1

 Страни језик 2 И   II 1+0 2
Друга година
БС-3-1  Историја периодике О не III 2+2 6
БС-3-2  Организација библиотека О не III 2+2 6
БС-3-3  Пракса у библиотеци III О не III 0+2 2
БС-3-4  Лексикологија српског језика О не III 2+2 5
БС-3-5  Теорија књижевности О не III 2+2 5
БС-3-6  Српска народна књижевност О не III 2+2 4

БС-3-6/1

БС-3-6/2

 Страни језик 3

 Правопис српског језика

И   III 0+2 2
БС-4-1  Организација библиотечког пословања О   IV 2+2 6
БС-4-2  Заштита културне баштине (старе и ријетке књиге и  архивске грађе) О не IV 2+2 6
БС-4-3  Пракса у библиотеци IV О не IV 0+2 5
БС-4-4  Морфологија српског језика О   IV 2+2 5
БС-4-5  Упоредна граматика словенских језика О не IV 2+2 5
БС-4-6  Српска књижевност средњег доба О не IV 2+2 4

БС-4-7/1

БС-4-7/2

 Страни језик 4

 Језичка култура

И   IV 0+2 2
Трећа година
БС-5-1  Управљање информацијама и фондовима О не V 2+1 5
БС-5-2  Каталогизација I О не V 2+2 5
БС-5-3  Менаџмент и маркетинг у библиотекарству О не V 2+1 4
БС-5-4  Морфосинтакса српског језика О   V 2+2 6
БС-5-5  Књижевност српског романтизма О не V 2+2 5
БС-5-6  Педагогија О не V 2+1 3

БС-5-6/1

БС-5-6/2

БС-5-7/3

 Музеологија 1

 Аутоматизација библиотека

 Издаваштво и књижарство

И не V 2+2 2
БС-6-1  Каталогизација II О   VI 2+2 5
БС-6-2  Теорија информација О не VI 2+1 5
БС-6-3  Стандарди и прописи у библиотекарству О не VI 2+0 4
БС-6-4  Синтакса српског језика  О   VI 2+2 6
БС-6-5  Српска књижевност реализма О не VI 2+2 5
БС-6-6  Психологија О не VI 2+2 3

БС-6-7/1

БС-6-7/2

 Музеологија 2

 Библиотечка статистика

И   VI 2+2 2
Четврта година
БС-7-1  Класификациони системи О не VII 2+2 6
БС-7-2  Теорија библиографије О не VII 2+2 5
БС-7-3  Информатика О не VII 2+2 3
БС-7-4  Методика наставе српског језика и књижевности I О не VII 2+2 6
БС-7-5  Српска књижевност 20. вијека I О не VII 2+1 5
БС-7-6  Општа књижевност I О не VII 2+2 3

БС-7-7/1

БС-7-7/2

БС-7-7/3

 Образовна технологија

 Филмска РТВ култура

 Библиографија у БиХ

И не VII 2+0 2
БС-8-1  Предметна класификација О не VIII 2+2 5
БС-8-2  Историја библиографије О не VIII 2+1 4
БС-8-3  Информационе службе и сервиси О не VIII 2+2 4
БС-8-4  Пракса у библиотеци V О не VIII 0+2 2
БС-8-5  Стилистика српског језика О не VIII 2+1 3
БС-8-6  Српска књижевност 20. вијека II О не VIII 2+1 5
БС-8-7  Општа књижевност II О не VIII 2+1 3
БС-8-8  Методика наставе српског језика и књижевности II И   VIII 1+2 4

 

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале