К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама

  1. пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
  2.  полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. са почетком у 9,00 часова;
  3. објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14,00 часова;
  4. упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године, а завршава се 29.09.2017. године

  1.  Пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
  2. Полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. са почетком у 9,00 часова;
  3. Објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14,00 часова;
  4. Упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године, а завршава се 29.09.2017. године

Број слободних мјеста 

  На Филозофском факултету Пале, 19. 9. 2017. године, одржан је Дан Јапана. Иницијатива за организовање ове манифестације потекла је од представника Универзитета Софија из Јапана. У организацији манифестације, на којој је представљена јапнаска традиционална и популарна култура, као и основе јапанског писма, учествовали су представници Универзитета Софија, представници Амбасаде Јапана у Босни и Херцеговини и представници Филозофског факултета.

   На радном састанку са представницима Амбасаде Јапана и Универзитета Софија разговарало се о могућностима будуће сарадње.

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале