О Радовима

Издавач
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву http://www.ffuis. edu.ba

За издавача
Др Драга Мастиловић

Главни и одговорни уредник
Др Драга Мастиловић, Др Марија Летић


НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ, Књига 10, том 1

НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ, Књига 10, том 2

Адреса редакције
Алексе Шантића 1, Пале

Tелефон
057 223479

Email
redakcija@ffuis.edu.ba (са назнаком "За зборник са научног скупа")


Упутство за писање радова

АРХИВА
НАУКА И СЛОБОДА, Књига 9, том 1-2 НАУКА И СЛОБОДА, Књига 9, том 1-1 НАУКА И СЛОБОДА, Књига 9, том 2-2 НАУКА И СЛОБОДА, Књига 9, том 2-1 НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, Књига 8, том 1-2 НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, Књига 8, том 1-1 НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, Књига 8, том 2-1 НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, Књига 8, том 2-2
НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, Књига 8, том 3 НАУКА И ИДЕНТИТЕТ, Књига 6, том 2 НАУКА И ИДЕНТИТЕТ, Књига 6, том 1 НАУКА И ИДЕНТИТЕТ, Књига 6, том 3 НАУКА И ПОЛИТИКА, Књига 5, том 1 НАУКА И ПОЛИТИКА, Књига 5, том 2 НАУКА И ПОЛИТИКА, Књига 5, том 3 ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ЈЕДИНСТВО САВРЕМЕНЕ НАУКЕ, Књига 4, том 1
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ЈЕДИНСТВО САВРЕМЕНЕ НАУКЕ, Књига 4, том 2